Actualiteitenwebinar Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

07 December 2021
Datum:
Tuesday 07 December 2021
Tijd:
15.00-16.30 uur
Locatie:
online

Ervaringen met MDIEU-regeling en cao-afspraken RVU

 

Sprekers:

  • Alfred van Delft – VNO-NCW en MKB-Nederland
  • Marcel de Rooij – AWVN
  • Armand Lahaije – AWVN

Op 7 december organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN een webinar over de huidige stand van zaken met betrekking tot sectoranalyses, activiteitenplannen in het kader van de MDIEU-regeling (SZW) en cao-afspraken over RVU-regelingen. Wat is er de afgelopen periode gebeurd? En welke ontwikkelingen zijn er momenteel gaande?
Tijdens dit webinar zullen de ervaringen binnen drie grote thema's behandeld worden:

  • Ervaringen met het opstellen van een sectoranalyse, inclusief voorbeelden en adviezen.
  • Ervaringen met het opstellen van een activiteitenplan, inclusief voorbeelden en adviezen.
  • Ervaringen met cao-afspraken over de RVU- en eerder uittreden-regelingen, inclusief voorbeelden en tips.

Achtergrondinformatie

Dit webinar is een vervolg op de eerdere webinars over de MDIEU-regeling, de RVU en cao-afspraken over eerder uittreden. Daarom wordt er een update gegeven over de ervaringen met sectoranalyses die samenwerkingsverbanden uitvoeren, het vorm en inhoud geven van een activiteitenplan en cao-afspraken over RVU-regelingen, onder andere ten aanzien van duur en hoogte van de RVU-uitkering, dienstjaren-eis, parttime medewerkers en overlijden voor de AOW-datum. Daarnaast wordt de definitie van 'zwaar werk' toegelicht en gekoppeld aan cao-afspraken. Er is voldoende aandacht voor de leerpunten en adviezen op basis van de praktijkervaring en mogelijkheden tot ondersteuning. Ook zal er ruim de tijd worden genomen om vragen hierover te beantwoorden.

 

Aanmelden kan via deze link