Bijeenkomst over de herziene General Product Safety Regulation

23 November 2023
Datum:
Donderdag 23 November 2023
Tijd:
10:00 - 12:00
Locatie:
MALIETOREN / ONLINE VIA TEAMS
Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag

 

Op 23 november van 10.00-12.00 uur organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland, samen met met de ministeries van VWS en EZK een bijeenkomst voor de leden en bedrijven die bij een van deze branches zijn aangesloten, over de General Product Safety Regulation (GPSR, Nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid). Vanaf 13 november 2024 zal deze van toepassing zijn. De GPSR is op Europees niveau op 10 mei van dit jaar gepubliceerd en op 30 mei in werking getreden.

 

Doel van de bijeenkomst is om te informeren over wat er gaat veranderen en waaraan bedrijven moeten voldoen zodat zij beter in staat zullen zijn om de nieuwe regels te implementeren. Na de presentatie is er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan de vertegenwoordigers van de ministeries.

 

De bijeenkomst is fysiek toegankelijk in de Malietoren voor leden van de Commissie Consumenten Vraagstukken (CCV) van VNO-NCW en MKB-Nederland. Andere belangstellenden kunnen online aansluiten.

 

Graag aanmelden uiterlijk 17 november via een e-mail aan het secretariaat

 

Meer informatie over de GPSR: Consumer product safety (europa.eu) en Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl