Ronde Tafel voor leden over de omgang met persoonsgegevens

30 Oktober 2023
Datum:
Maandag 30 Oktober 2023
Tijd:
14.15-18.00 uur
Locatie:
Postillion Hotel en Congrescentrum
Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Doelgroep:
leden van MKB-Nederland en/of VNO-NCW
Kosten:
kosteloos

Beste mkb’er,

 

Het is vanaf nu mogelijk om u aan te melden voor de Ronde Tafel over de (kleine) ondernemer en de AVG op maandagmiddag 30 oktober 2023 in Bunnik, speciaal voor het mkb! Deze Ronde Tafel wordt georganiseerd door MKB-Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens en is kosteloos bij te wonen.

 

Tijdens deze middag gaan mkb-(branche)organisaties het gesprek aan met elkaar en de Autoriteit Persoonsgegevens over de laatste ontwikkelingen en risico’s bij het gebruik van persoonsgegevens. Met uw hulp hopen we aan het eind van de middag door middel van een workshop te komen tot een eerste aanzet voor een praktisch inzetbare en gestandaardiseerde Data Protection Impact Assessment (DPIA), gericht op het mkb. Hiermee wordt het makkelijker om privacy risico’s in kaart te brengen wanneer er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Wellicht dat we een tweede workshop opzetten over de verwerkersovereenkomst. We houden u hiervan op de hoogte.

 

Programma

13:45 – 14:15 uur            Inloop

14:15 – 14:55 uur            Opening Ronde Tafel door Leendert-Jan Visser (directeur MKB-Nederland),

                                            Monique Verdier (vice-voorzitter AP) en Erik-Jan Ginjaar (algemeen

                                            directeur Postillion Hotels)

14:55 – 15.15 uur            Presentatie door Arjan Kapteijn, Eileen Nijs-Oei en Mies Beljaars-van Vollenhoven (AP)

15.15 – 15.30 uur            Pauze

15.30 – 16.30 uur            Breakout-sessies voor het mkb

16.30 – 17.00 uur            Plenaire terugkoppeling breakout-sessies en afronding

17.00 – 18.00 uur            Afsluitende borrel

 

Het is noodzakelijk om u van tevoren op te geven, zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Dit kan tot uiterlijk 23 oktober.
Het aantal plekken is echter beperkt, dus wilt u zeker zijn van een plek, geef u dan zo snel mogelijk op.
Dit doet u door middel van een reply op deze mail of via: secretariaatFYSIEK@vnoncw-mkb.nl.

 

Deze uitnodiging is zowel voor uzelf als voor uw mkb-leden. Wilt u deze uitnodiging ook svp delen met uw mkb-leden?

 

We hopen u op 30 oktober te mogen verwelkomen in Bunnik!