Van plastics naar plastics: hoe gaan we de circulaire economie laten vliegen?

15 May 2019
Datum:
Wednesday 15 May 2019
Tijd:
14.30 - 16.30 uur aansluitend netwerken
Locatie:
MECC Maastricht
Forum 100, 6229 GV Maastricht

Over deze bijeenkomst

Chemelot is een van de grootste industrieterreinen in Europa voor kleine en grote chemiebedrijven. Deze bedrijven delen kennis en werken samen op de Brightlands Chemelot Campus, waardoor hoogwaardig technologisch onderzoek en innovatie mogelijk zijn. Chemelot wil een maatschappelijk verantwoorde groeimotor voor economie en werkgelegenheid zijn en in 2025 tot de wereldtop behoren op het gebied van chemie en nieuwe materialen. Deze ambitie brengt spannende uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is het volledig sluiten van de waardeketens van plastic. Dat lukt niet uitsluitend met chemiebedrijven, daarvoor is kennis en kunde van ondernemers uit andere bedrijfstakken nodig. Ben je zo’n ondernemer, dan ben je van harte welkom op 15 mei.

 

Centraal staan de volgende vragen die creatieve oplossingen van creatieve ondernemers vragen:

  • Heb jij ideeën over hoe je insecten en geur kan bestrijden bij de verwerking van plastic afval?
  • Weet jij hoe je plastic microdeeltjes uit het water kan verwijderen?
  • Heb jij de methode om verpakkingsfolie te recyclen?
  • Ben jij actief op het gebied van afval inzamelen, verpakkingen, transport, bestrijding of recycling?

Dan kun je 15 mei niet ontbreken!

 

De bijeenkomst is nadrukkelijk geen vrijblijvende uitwisseling van ideeën. We zoeken naar matches tussen bedrijven die uitzicht geven op de ontwikkeling van circulaire business cases. De leden van het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW hebben al ervaring met deze matchmaking en krijgen daarom een speciale uitnodiging voor dit event.

 

Programma

 

14.30 uur Opening door Huub Narinx (directeur LWV) en aftrap expertisecentrum duurzaamheid

 

14.40 uur Mw. Drs. E.E. de Kleuver – plv. directeur-generaal Milieu en Internationaal/tevens directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie – Ministerie Infrastructuur en
Waterstaat

 

15.05 uur Peter Terium, werkt voor NEOM, een project in Saudi Arabië voor een smart en tourist cross-border city

 

15.25 uur Frank Schaap, Directeur Business Develop-ment & Marketing. Toelichting op de Chemelot case

 

15.55 uur Einde plenair deel vervolg kleine groep in een andere ruimte

 

16.00 uur Uitwerking case met Chemelot

 

 

Sprekers

 

Esther de Kleuver:

Esther de Kleuver is plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal en tevens Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Peter Terium:

Sinds oktober vorig jaar is Peter Terium werkzaam voor NEOM, een van de Gigaprojekten in Saudi Arabië. NEOM (land van de toekomst) bouwt op een oppervlakte zo groot als Belgie een duurzame maatschappij die de toekomstige generaties werk en welvaart moet bieden in een tijdperk waar inkomsten uit olie en gas niet meer voorhanden zullen zijn. De ambitie is dit land tot 2030 volledig met hernieuwbare stroom te verzorgen.

 

Frank Schaap:

Frank Schaap is bij Chemelot verantwoordelijk voor de ontwik-keling van Chemelot tot de meest duurzame, competitieve en veilige chemie site van Europa door activiteiten van bedrijven aan te trekken en te ontwikkelen die aansluiten bij Chemelot’s transitiepaden. Deze transitiepaden zijn Elektrificatie op basis van groene energie, Grondstofvergroening, Circulaire waarde-ketens, Procesverbetering en -optimalisatie en CCS en CCU

 

Huub Narinx:

De algemeen directeur van de LWV zal het expertisecentrum duurzaamheid officieel van start laten gaan. Het expertisecen-trum zet zich in om LWV-leden te inspireren de vele kansen te grijpen die duurzaamheid biedt voor hun onderneming en voor de wereld waarin zij actief zijn.

 

Over Limburg Leads:
Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het evenement Limburg Leads in het MECC in Maastricht, een tweedaags evenement waar het bruist van de ondernemers uit de Euregio en daarbui-ten. Na registratie via de link in de uitnodiging, zorgen wij er-voor dat je eveneens geregistreerd wordt voor dit evenement. Na afloop van dit evenement heb je nog tijd om te borrelen op het LWV Plaza en om rustig rond te kijken op dit evenement.

 

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via deze link