Branchevereniging aan het woord: de BVP, Branchevereniging Projectinrichting

30-05-2022

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week voorzitter Lieuwe Steendam van de BVP, de Branchevereniging voor Projectinrichting.

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

“Onze brancheleden houden zich met name bezig met het leggen van vloeren en stofferen van gebouwen. Wij zijn een relatief kleine en jonge vereniging met 129 leden. In 2015 hebben we de stap gezet van een werkgeversvereniging naar een bredere branchevereniging. Sindsdien zijn ondernemers uit de hele brancheketen lid, waaronder ook importeurs en fabrikanten. Grote en complexe onderwerpen als circulariteit kunnen we nu als keten breder oppakken. En we groeien nog steeds.”

 

Hoe lang bent u voorzitter en wat is uw achtergrond?

“Ik ben sinds vier jaar voorzitter en heb een commerciële achtergrond. Lange tijd ben ik verkoopdirecteur geweest in de vloerenindustrie en ik heb vrij veel ervaring met projectinrichting. Daarom ben ik na mijn pensioen gevraagd om voorzitter te worden van de BVP. Mijn onafhankelijke rol maakt het in mijn ervaring makkelijker om problemen aan te kaarten.”

 

Welke actuele kwesties spelen er voor jullie?

“Een grote kwestie is het tekort aan vakmensen. We hebben nog veel handjes nodig, en tegelijkertijd verwachten we ook nog uitstroom van medewerkers. Bovendien concurreren we onderling met andere sectoren waar ook tekorten zijn. Het is daarom belangrijk dat de opleidingen goed verspreid zijn over het land. Circulariteit is een ander onderwerp dat nu erg speelt. Veel leden hebben daarin al grote stappen gezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om het terugnemen en recyclen van linoleumvloeren of tapijttegels. Om dit goed te kunnen doen, is samenwerking in de keten heel belangrijk.”

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

“De BVP zet zich in om de vakopleidingen zoveel mogelijk te ondersteunen en uit te breiden waar mogelijk. Dat moet natuurlijk wel interessant zijn voor een mbo-school, ook op financieel gebied. Op het gebied van circulariteit en duurzaamheid denkt onze branchevereniging samen met andere branches mee in werkgroepen van de overheid. Een voorbeeld daarvan is een Moonshotproject dat zich richt op tapijtrecycling.”

 

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging in het algemeen?

“Ik denk dat het nodig is om jongeren te blijven activeren. Wij zijn dan ook hard bezig ook de jongere ondernemers aan te trekken. Daarnaast zullen brancheverenigingen nieuwe vormen moeten bedenken om niet te exclusief te worden. Zo hebben wij onlangs een werkgroep gestart over de afvalverwerking van gordijnen, wat enorme hoeveelheden zijn in Nederland. Denk maar eens aan ziekenhuizen, scholen en kantoren. In die werkgroep zitten niet alleen verenigingsleden, maar ook ondernemers uit andere segmenten. Om je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, moet een branchevereniging niet alleen naar binnen gericht zijn.”

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

“Door de coronacrisis zijn we gaan nadenken over onze positie. Wat als er een enorme terugval is in onze branche? We zijn te klein om zelf te lobbyen in Den Haag. Daarom zijn we lid geworden. We hebben gelukkig niet veel last gehad van de pandemie. Maar wij blijven lid voor de mogelijkheid tot een brede lobby en de kennis die MKB-Nederland in huis heeft.”

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

“Met Wouter van Soest van Actiz, de branchevereniging voor de ouderenzorg. Met die branche hebben wij indirect ook veel te maken, denk maar aan de inrichting van verpleeghuizen. Ik ben geïnteresseerd in de enorme uitdagingen die daar op dit moment liggen. Het spanningsveld tussen het kostenveld en de wensen, tussen techniek en de mens, tussen zorg en wonen. Daar zou ik graag eens een dag meelopen.”