Branchevereniging aan het woord: Energie-Nederland

07-01-2024

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Sam Collot d'Escury van Energie-Nederland.

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘Wij zijn de branchevereniging van private bedrijven in de energiemarkt. We hebben een heel divers ledenbestand. Onder onze 84 leden zijn multinationals, maar ook veel middelgrote en kleinere bedrijven. We houden ons bezig met energie van het oppompen en opwekken tot en met het versturen van de rekening.

Onze leden zijn op de grootste investeerders in de energietransitie en duurzame energie in Nederland. Het belang voor de economie is daarmee ook groter dan alleen de jaaromzet, die ligt op ongeveer 50 miljard euro voor de hele branche. We zien onszelf als belangenbehartiger in brede zin en focussen ons niet alleen op het voeren van lobby. We zijn een serieuze gesprekspartner voor de rijksoverheid. We werken met een kundig team van elf mensen op ons kantoor.’

 

Wat is uw achtergrond?

‘Ik ben sinds september 2018 directeur van Energie-Nederland. Mijn achtergrond ligt in het bedrijfsleven. Ik heb meer dan tien jaar leidinggegeven aan een bedrijf dat advies geeft en software ontwikkelt voor energiebedrijven. Eerder heb ik in de ICT-sector gewerkt. Ik heb ervaring met hoe onze ledenbedrijven werken en wat zij nodig hebben.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘Vorig jaar hebben onze leden zich ingezet voor het prijsplafond. Dat is goed gelukt. Zij hebben daar veel werk aan gehad en veel geld in geïnvesteerd. De gascrisis heeft laten zien hoe enorm betrokken onze leden zijn bij de maatschappelijke uitdagingen en de oplossingen in deze tijd. Het betaalbaar houden van energie blijft voor ons belangrijk. Verder worden we geconfronteerd met netcongestie; er is onvoldoende ruimte op onze elektriciteitsnetten. Bedrijven kunnen steeds vaker niet worden aangesloten en dat stokt de transitie.

Als het gaat om de transitie naar emissievrije energie, dan zijn het opslaan van CO2 en het gebruik van waterstof als alternatieve energiebron twee onderwerpen waar we niet omheen kunnen. Het is lastig dat er nu geen missionair kabinet is, zodat er geen nieuw beleid kan worden ontwikkeld. Dat maakt dat investeerders wel twee keer nadenken voordat ze investeren. Daar maken we ons wel zorgen over. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op om sterk in te zetten op de voortgang van de energietransitie.’

 

En lobbypunten?

‘We roepen Den Haag op om door te gaan met het betaalbaar houden van energie. Dat kan voor iedereen door het verlagen van de belasting op energie. Ook zien we graag een versnelling in de verduurzaming van huizen. Er ligt 4 miljard euro klaar aan subsidie voor huishoudens om te isoleren, maar in de praktijk is de voortgang traag. We merken dat de urgentie minder gevoeld wordt omdat de energietarieven minder hoog zijn dan vorig jaar. De financiële noodzaak om huizen te isoleren bijvoorbeeld is minder aanwezig. Terwijl isolatie echt nodig is voor energiebesparing en daarmee het omlaag brengen van de energierekening.

Om de transitie te maken naar waterstof, vragen we om eenzelfde tandemsubsidie zoals is verstrekt voor het opzetten van windparken op zee. Op die manier houd je de eerste jaren een positieve businesscase, wat grote investeringen mogelijk maakt. Een ander belangrijk punt is leveringszekerheid van energie. Breid de netten uit maar wees ook realistisch. De afbouw van aardgas heeft tijd nodig. Daar zijn we niet van het ene op het andere moment vanaf.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

‘Die zie ik optimistisch in. Energie raakt iedereen, de sector verandert razendsnel en is relevanter dan ooit. Dat zien we ook terug in ons ledenbestand. Toen ik begon hadden we veertig leden, nu gaan we richting de negentig en we zijn nog steeds groeiende. En het zijn er niet alleen méér, we zien ook een grotere diversiteit in de activiteiten van onze leden.’

 

En van de branchevereniging in Nederland?

‘De rol van de branchevereniging blijft van belang. Vooral in het huidige versnipperde politieke landschap. Voor de energietransitie hebben we heel veel plannen gemaakt. Die moeten we nu ook gaan doorvoeren. De samenwerking met anderen in het stakeholderlandschap, zoals VEMW, Netbeheer Nederland, HNS, NVDE, NWEA en andere verenigingen, is daarin erg belangrijk.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Als je je krachten bundelt, dan sta je sterker. Dan heb je een grotere stem voor je achterban. Met name het overleg vanuit VNO-NCW met de verschillende sectoren over specifieke inhoudelijke onderwerpen, zien we graag. Dat mag van ons nog wel vaker en intensiever gebeuren.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Dan kies ik voor de directeur van Netbeheer Nederland, Dick Weiffenbach. We hebben veel contact met elkaar. Dit zou een manier zijn om echt eens binnen te kijken bij elkaars verenigingen. Dat creëert wederzijds wellicht meer begrip voor bepaalde keuzes.’