Branchevereniging aan het woord: HISWA-RECRON

16-10-2023

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON, de ondernemersvereniging voor watersport en recreatie.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Wij zijn een fusieorganisatie. Sinds 1 januari 2020 zijn de organisaties HISWA en RECRON gefuseerd. Voor die tijd werkten we als brancheorganisaties al veel samen. HISWA is vanuit een beurs die voor het eerst in 1932 werd georganiseerd ontstaan als ketenorganisatie: van jachtbouw tot waterrecreatie. Door de fusie met RECRON, die zich richtte op de bedrijfstak dag- en verblijfsrecreatie, hebben we een grote efficiencyslag kunnen maken.
Op dit moment hebben we 2.500 leden die voor meer dan 65 procent van de omzet in de branche staan. De hele sector watersport- en recreatie heeft een omzet van 24 miljard euro in 14 deelsectoren: van leverancier van onderwaterverf voor boten tot jachtbouwers en van de buitensportsector tot kampeerbedrijven. Met zoveel diversiteit liggen onze lobbypunten over de hele breedte. We werken met 35 professionals om in 160 verschillende (intern-)nationale en regionale platformen en commissies al onze punten op tafel te krijgen.’

 

Hoelang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben ooit begonnen als bedrijfsadviseur voor recreatiebedrijven. Daarna ben ik gaan werken als regiomanager bij HISWA Vereniging. Ik kocht een zeilboot en de overstap naar HISWA leek me wel interessant. In 2015 werd ik directeur van HISWA  en later van HISWA-RECRON.’

 

Wat zijn actuele kwesties en lobbypunten?

‘Een van de grootste kwesties is een betere positionering als het gaat om onze bijdrage aan de economie en brede welvaart in Nederland. De gastvrijheidssector in de breedste zin van het woord is een van de belangrijkste sectoren in ons land. De sector is goed voor 100 miljard euro, 4 procent van het bnp en 5 procent van het aantal banen. Daarnaast dragen we in grote mate bij aan het Bruto Nationaal Geluk en Welzijn en zorgen we voor werkgelegenheid en voorzieningen in steden en dorpen die er anders niet zouden zijn. Dat wordt nog steeds onderbelicht in de nationale politiek. In veel andere landen hebben ze een minister van Toerisme, dat zou hier ook moeten. Een ander speerpunt is de mogelijke verhoging van de btw op logiesverstrekking. En we hebben nogal last van een aantal ‘niet vitale' vakantieparken (parken zonder toeristisch perspectief, omdat ze bijvoorbeeld verouderd of verloederd zijn, red.). Dat straalt af op de hele sector.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

‘Er komt alleen maar meer groei vanuit binnen- en buitenland. Dat betekent dat spreiding nog belangrijker wordt. De capaciteit in de favoriete steden en gebieden is niet overal voldoende. We willen geen sector zijn die bekendstaat om rolkofferterreur. Tegelijkertijd willen andere sectoren ook meer ruimte: de bouwsector, natuur, infra, water. Dat wordt de strijd van de komende tien jaar in dit land. Met name op nationaal en provinciaal niveau zijn we nu al veel in gesprek om in te zetten op multifunctioneel gebruik van de ruimte. Het helpt dat ik aangesteld ben als Domeinleider Natuurinclusief voor het Vrijetijdsdomein door het ministerie van LNV om deze belangen te borgen.’

 

En van de branchevereniging?

‘De branchevereniging zal zich meer gaan richten op profilering en positionering van de sector als oplossing. Als branchevereniging kun je niet alleen maar problemen blijven benoemen. Onze leden staan voor aantoonbare kwaliteit en dat laten we ook de consument weten. Daarnaast verandert de relatie met onze leden. Leden verwachten ook steeds meer van een brancheorganisatie. Het lidmaatschap verschuift van een vereniging van leden die stemmen naar shareholders van het merk en waar we voor staan.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW en MKB-Nederland?

‘RECRON was al lid van MKB-Nederland en HISWA Vereniging van VNO-NCW. Dat wilden we graag zo houden. We zijn heel actief en nemen deel aan zo’n 45 commissie binnen de Malietoren. Dat werkt erg goed als een soort alarmsysteem: we weten snel wat er speelt en kunnen meteen onze standpunten teruggeven. Ook voor de samenwerking met andere branches als de evenementen, reis, horeca en cultuursector vervult VNO-NCW en MKB-Nederland een belangrijke functie voor ons. We organiseren binnen VNO-NCW en MKB-Nederland het Platform Gastvrij Nederland, een samenwerkingsverband van zestien brancheverenigingen in de vrijetijdssector.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Dan kies ik voor Peter Niesink van de BOVAG. We  zijn beide oude organisaties en we hebben een link met de mobiliteitsbranche, bijvoorbeeld via de bouw en reparatie van caravans en campers en reparatie- en onderhoud van dieselmotoren die in de jachtbouw worden gebruikt. Ik ken Peter goed en we wisselen vaker kennis uit over zaken als digitalisering en het runnen van een vereniging. Het lijkt me interessant om daar een dagje mee te draaien.’