Branchevereniging aan het woord: NLdigital

22-01-2024

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Lotte de Bruijn van NLdigital, de branchevereniging voor de digitale sector.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘NLdigital is de branchevereniging voor de digitale sector over de hele breedte. Daaronder vallen infrastructuur, hardware, software, dienstverlening en platforms. We hebben ongeveer 650 leden. Onze sector vertegenwoordigt 7,5 procent van het bruto nationaal product; het aantal mensen dat in de ICT werkt is 8,5 procent van de werkende bevolking. Onze branche is altijd in ontwikkeling en het aantal werknemers is dan ook nog steeds groeiende: in 2022 werkten er 11 procent meer mensen in de ICT dan een jaar eerder. Verder heeft onze vereniging 25 mensen in dienst, zij houden zich bezig met communicatie, beleid en juridische zaken. Ons kantoor zit in Breukelen.’

 

Hoelang bent u directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben al bijna tien jaar directeur bij NLdigital. Die tijd is snel gegaan. Het werk is divers en elke dag anders. We zijn een sector die heel snel beweegt en dat merk ik in mijn werk. Hiervoor heb ik bij computerfabrikant Dell gewerkt. Daar was ik verantwoordelijk voor sales en hield me bezig met verschillende marktsegmenten, waaronder de overheid.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘Met stip op één: het tekort aan mensen. Er is geen beroep waar een grotere krapte is dan in de ICT. Op dit moment zijn er meer dan 70.000 openstaande vacatures. De grootste uitdaging voor ons als branchevereniging en sector is dat twee derde van de ICT-ers niet in de ICT-sector zelf werkt, maar als ICT-er werkzaam is in andere sectoren. Bijvoorbeeld bij de overheid, zorg of het onderwijs. Het zou mooi zijn als daar nog meer bewustzijn zou zijn voor het belang van omscholing en ICT-opleidingen, zodat we samen een vuist kunnen maken.

Daarnaast speelt een toename aan wet- en regelgeving voor de digitale sector, met name vanuit Brussel. Dat is op zichzelf niet slecht. Maar bij bedrijven - en dan met name het mkb - komt dit boven op een al grote stapel van regels terecht en vragen ondernemers zich af: wanneer doen we het goed en voldoen we aan alles? Wij ontwikkelen concrete handvatten voor onze leden om daarmee om te gaan. Een voorbeeld is door ons ontwikkelde Data Pro Code waarmee we verwerkers van data helpen met het voldoen aan de eisen van de AVG. We pleiten voor uniforme regels. De digitale sector is een internationale sector. We willen niet dat er een Nederlandse interpretatie van Europees beleid komt waardoor de wetgeving verder wordt aangescherpt dan in omringende landen.’

 

En lobbypunten?

‘Digitale geletterdheid in het onderwijs is voor ons een belangrijk lobbypunt. Inclusie is dat ook, op alle fronten. En niet alleen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Meer diverse teams leiden tot betere en inclusievere resultaten.

Een ander groot punt is de digitale infrastructuur. We zijn daarin Europese koploper, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Dit vraagt om beleid dat voorspelbaar is zodat bedrijven kunnen investeren in de netwerken. Met 5G is dat niet goed gegaan en daarom lopen we Europees gezien nu achter. Ook de aanleg van netwerken in Nederland blijft helaas lastig, in elke gemeente zijn het beleid en de procedures weer anders. Daar is meer regie nodig. Want willen we als Nederland koploper blijven en de vruchten kunnen plukken van digitalisering, dan zijn netwerken van wereldklassen cruciaal. Dat is een boodschap die we moeten blijven herhalen.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

‘Er is veel aandacht voor AI en de ethische kant van technologie. Dat is iets wat in de toekomst alleen maar zal toenemen. Wat ons betreft gaat het bij nieuwe technologische ontwikkelingen vooral om de volgende vragen: wat zijn de kansen van een dergelijke technologie en hoe zorgen we dat we deze technologie op een verantwoorden manier gebruiken? Daarbij zal de focus steeds meer verschuiven naar de bijdrage van technologie aan productiviteit, juist in een samenleving als Nederland die steeds meer vergrijst. Het is de uitdaging om, juist met behulp van technologie, onze welvaart op peil te houden.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Ik ben overtuigd van de kracht van het collectief. We zijn lid vanwege de bredere ondernemersthema’s waarvoor we bij VNO-NCW terecht kunnen en zoeken de samenwerking op het gebied van de digitale transitie waar alle sectoren mee te maken hebben. Ondernemer zijn is niet makkelijk, en veel zaken waar we mee te maken hebben zijn sector overstijgend.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Ik heb een grote interesse in de digitalisering in de zorg. Daarom kies ik voor de directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En dan ruil ik liever meteen een hele week om de tijd te nemen voor dit thema.’