Branchevereniging aan het woord: OVAL

22-05-2023

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Elwin Wolters van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL).

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘OVAL is de branchevereniging van arbodiensten, loopbaanbegeleiders en jobcoaches. We hebben ongeveer 150 leden die zich inzetten om mensen terug te laten keren naar werk na verzuim of om mensen vanuit een uitkering of een andere baan naar werk te begeleiden. Alle leden hebben dezelfde missie: mensen gezond en gelukkig houden in hun werk en zowel werkgevers als werknemers hierbij ondersteunen.’

 

Hoe lang bent u al directeur?

‘Sinds 1 september. Op dit moment ben ik heel erg bezig om binnen te kijken bij onze leden: waar zijn zij mee bezig, waar lopen ze tegenaan? Eerder ben ik politiek adviseur geweest in de Tweede Kamer. Ik probeer nu als directeur zoveel mogelijk duidelijk te maken aan Den Haag dat brancheverenigingen de antwoorden hebben waar Kamerleden naar op zoek zijn. Daarvoor heb ik gewerkt als beleidsadviseur bij de Vakcentrale voor Professionals.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘De enorme krapte op de arbeidsmarkt waar OVAL-leden bij kunnen helpen. Er is een grote groep mensen die dolgraag meer wil werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld scholing. En bedrijven hebben ook hulp nodig: ga niet altijd op zoek naar het schaap met de vijf poten, maar denk aan zij-instromers. Een tweede grote kwestie is het enorm hoge verzuim door burn-out en werkstress. Mensen die uitvallen, zijn al snel een jaar uit de running. Vervelend voor de persoon zelf én voor de werkgever. Collega’s nemen het werk over, wat weer voor extra druk zorgt. Met ons jaarlijkse evenement de Week van de Werkstress in november blijven we hiervoor aandacht vragen.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Er wordt nu veel gesproken in politiek Den Haag over de arbeidsmarktinfrastructuur. Hoe zet je dat onbenutte arbeidspotentieel in? En zorg je ervoor dat een werkzoekende de beste dienstverlening aangeboden wordt richting die arbeidsmarkt? Je moet gaan samenwerken met private partijen om dit vraagstuk op te lossen. We zijn dus bezig om de toegevoegde waarde van private dienstverleners onder de aandacht te brengen bij het ministerie van SZW. Het tweede punt is dat er wordt geïnvesteerd in preventie. Dat gebeurt nu nog te weinig. Wij zouden graag zien dat bedrijven die hierin investeren ook beloond worden. Met als doel het verzuim te verminderen.’

 

Hoe ziet u de toekomst van jullie branche?

‘We staan voor grote maatschappelijke opgaven: personeelstekorten in de zorg en te weinig geschoolde mensen voor de klimaattransitie. Wij kunnen mensen naar die sectoren leiden. Maar ook de automatisering speelt een steeds grotere rol. Mensen zullen zich moeten blijven ontwikkelen, of moeten overstappen naar een andere sector.’

 

En de branchevereniging?

‘Ik geloof heel erg in het overleg en het polderen. Met overleg bereik je meer dan met confrontatie. In het algemeen zie ik dat organisaties vaker individueel aan de slag gaan. Ik hoop dat we die gezamenlijkheid blijven behouden. In Den Haag vindt men het ook prettiger om knelpunten binnen te krijgen via de branchevereniging dan per organisatie.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Allereerst vinden we het van belang dat er bij VNO-NCW ook gesproken wordt over mensen gezond aan het werk houden. Verder zijn we lid voor het vormen van allianties en het uitwisselen van ideeën. Zo hebben we een samenwerking met de Algemene Bond voor Uitzendbureaus (ABU) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): de alliantie Samen Werken voor WerkOok werken we samen met andere brancheverenigingen in het project de Gouden Poort om tekorten in de technieksector aan te pakken.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Twee verenigingen komen in me op: als eerste Cedris, de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Wij werken vaak met ze samen en het is een mooie club. Mijn andere keuze zou de Club van Elf zijn, de branchevereniging voor dagattracties. Heel iets anders en ik ben benieuwd waar zij mee bezig zijn.’