Branchevereniging aan het woord: VIB

03-04-2024

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week Swen Peeters, branchedirecteur van de Vereniging Isolatiebranche (VIB).

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Wij zijn de branchevereniging voor de technische isolatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie in de industrie, utiliteitsbouw, scheepvaart en petrochemie. De vereniging bestaat uit een honderdtal leden – isolatiebedrijven – en buitengewoon leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). De branche heeft ruim 3.600 werknemers in dienst. We hebben een eigen cao en zijn momenteel betrokken bij de cao-onderhandelingen.

Wij zijn een zelfstandige vereniging. Tegelijkertijd maken we onderdeel uit van de Koninklijke Metaalunie. Daar werken 145 medewerkers die wij gebruiken voor juridische, beleidsmatige, communicatieve en secretariële ondersteuning. Ook voeren we een deels gezamenlijke strategische agenda op het gebied van vakmensen, innovatie en verduurzaming. Bij de VIB zelf werken we met een bestuur van een acht leden en een voorzitter, en een klein branchesecretariaat.’

 

Hoelang bent u directeur en wat is uw achtergrond?

‘Sinds september 2023 heb ik de functie van branchedirecteur van de VIB. Daarvoor werkte ik bijna negen jaar bij WorldSkills Netherlands, een organisatie die zich bezighoudt met de promotie van het beroepsonderwijs en vakwedstrijden ontwikkelt en organiseert voor het (v)mbo. Met als kers op de taart een grootschalig beroepenevenement Skills the Finals. Bij WorldSkills Netherlands maakte ik de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het was ontzettend mooi om hieraan een bijdrage te leveren en de maatschappij te laten zien hoe fantastisch het is om als vmbo’er of als mbo’er een vak te leren. En hoe intelligent je eigenlijk wel niet moet zijn om handen én hoofd te laten samenwerken. Die expertise en motivatie heb ik meegenomen naar de VIB.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘Hoe kom je aan nieuwe (vak)mensen en hoe behoud je ze voor de branche? Dat gaat om goed werkgeverschap. Je moet zorgen dat je hun perspectief, goede arbeidsvoorwaarden, een mooie loopbaan en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Onlangs hebben we over dit thema de HR Business Summit 'Samen OnderWeg' georganiseerd. Het imago van de branche speelt hierbij ook een rol. Wat onze mensen doen dat is echt vakmanschap, en heel mooi om te zien.

Een van onze wensen is om 16- en 17-jarigen op fabrieksterreinen te kunnen toelaten op een veilige, goede manier. Nu is het zo dat wanneer ze 18 zijn geworden, die jongens en meiden al een andere keuze hebben gemaakt en dan ben je ze kwijt. Je wil ze dus eigenlijk al eerder kennis laten maken met de isolatie en de steigerbouw.

Cultuurverandering is een ander belangrijk thema. Steeds minder mensen in de branche hebben Nederlands als voertaal. Dat maakt het steeds moeilijker communiceren op de werkvloer. En het zorgt er soms voor dat ervaren leermeesters uit het vak zich niet meer altijd thuis voelen. Tegelijk hebben we arbeidsmigranten echt nodig; zij zijn een belangrijke deel van de oplossing voor het arbeidstekort. Vooropstaat dat we te allen tijde moeten zorgen voor een veilige en professionele werkplek.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

‘Nu en in de toekomst kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. We moeten er samen voor zorgen dat we als economie, als land, maar ook als Europa voldoen aan het klimaatakkoord. En daarbij hoort het reduceren van de CO2-uitstoot. Voor ons als branchewerkgevers liggen daar grote kansen. We weten dat de isolatiebranche op een makkelijke, laagdrempelige, kostenefficiënte manier kan bijdragen aan die verduurzaming en vermindering van de CO2-uitstoot.

Daarvoor zullen we wel nog meer mensen nodig hebben in de toekomst. Het arbeidsmarktvraagstuk kun je dan zien als een heel groot probleem. Maar als je gaat inzoomen op de provincies, regio’s en specifieke bedrijven, dan gaat het om een instroombehoefte van tien tot misschien een paar honderd man per jaar. Dat kunnen jongeren zijn die via een opleiding instromen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij-instromers of misschien zelfs ex-gedetineerden die een nieuwe kans verdienen. Als je goed zoekt, dan is het glas al gauw halfvol en moeten we dit tekort voor een groot deel op kunnen lossen. Daar ben ik van overtuigd.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Het lidmaatschap bij MKB-Nederland is van groot belang om voor kruisbestuiving te zorgen en de samenwerking te kunnen opzoeken. Het is een goede plek om je te laten inspireren, informeren en met elkaar kennis te delen. En we zijn natuurlijk lid om de breder gedeelde belangen op een efficiënte manier richting Den Haag te krijgen.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Met de branchedirecteur van de NVPI, Anne de Jong. Dat is de branchevereniging voor de film- en muziekindustrie en ik ben een enorme film- en muziekfanaat. Daar zou ik wel eens een dagje mee willen lopen om te zien welke thema’s er spelen, en hoe ze daarmee omgaan.’