Aandachtspunten WGO Wonen en Ruimtelijke Ordening 2023, brief aan de VC voor BZK van de Tweede Kamer

02-11-2022

Geachte dames en heren,

 
Op 7 november behandelt u de onderdelen Wonen en Ruimte uit de begroting van het ministerie van BZK voor 2023. Graag geven VNO-NCW en MKB-Nederland u aandachtspunten mee om tempo te brengen in woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling en verduurzaming van de gebouwde omgeving, die wij in deze brief toelichten.

 

Zie de download voor de volledige brief inclusief bijlage.