AO Wetenschapsbeleid 14 mei 2019, brief aan de VC voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer

07-05-2019

Hoogedelgestrenge dames en heren,

Onlangs werd in de Tweede Kamer het congres 'waarde van wetenschap' georganiseerd. Een uitstekend initiatief waaruit duidelijk bleek dat de waarde van wetenschap onomstreden is, maar moeilijk te kwantificeren is. De wetenschap is bijna letterlijk van 'onschatbare' waarde.

Voor het bedrijfsleven staat deze waarde meer dan vast. De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige onderzoekers en de toegang tot gespecialiseerde toonaangevende R&D zijn belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor R&D intensieve bedrijven. Nederlandse bedrijven zijn te spreken over de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap, hoewel ze soms focus missen. Dit bleek duidelijk uit onze jaarlijkse R&D barometer. Daarnaast vinden bedrijven het van belang dat er naast meer thematisch gericht onderzoek voldoende ruimte is voor vrij en ongebonden fundamenteel onderzoek. De wetenschap presteert in Nederland uitstekend.

Kenmerkend voor Nederland is dat de goede innovatieve en wetenschappelijk prestaties worden geleverd tegen relatief zuinige publieke- en private investeringen. Wel zijn de totale private investeringen in innovatie toegenomen (van 1,06% BBP in 2011 tot 1,17% BBP in 2017). Ongeveer 40% daarvan komt inmiddels voor rekening van het mkb (3,1 mld. in 2016). Dat was 27% (ongeveer 1,3 mld.) in 2003. De publieke investeringen stijgen in deze kabinetsperiode wel, maar blijven achter bij de groei. Verwacht wordt dat deze een gestage daling inzetten van 0,72% in 2018 naar 0,65% in 2023.

 

Dit belang van de wetenschap blijft niet alleen bij woorden. Jaarlijks investeert het bedrijfsleven ongeveer een half miljard euro in de wetenschap, waarmee we op de derde plek van Europa staan. We missen in de wetenschapsbrief (h)erkenning voor deze belangrijke rol die het bedrijfsleven speelt en zien om die reden de wetenschapsbrief als een stap terug ten opzichte van de geformuleerde wetenschapsvisie. Met zes concrete voorstellen kan het wetenschapsbeleid naar onze opvatting meer evenwichtig worden:

1. Zet ook vanuit de wetenschap gericht in op de prioriteiten van dit kabinet: voorkom daarbij versnippering van de inzet van extra middelen voor onderzoek en innovatie door het versterken van de samenhang tussen het innovatie- en wetenschapsbeleid. Benut hiervoor de NWA.

2. Zet in op een AI impuls in dit kader.

3. Versterk de PPS component bij NWO.

4. Maak structureel budget vrij voor de Industrial Doctorate regeling voor het mkb.

5. Werk aan een valorisatiepact.

6. Verantwoordelijke Open Science.

 

Deze punten worden verder uitgewerkt.

 

Zie de download voor de volledige brief.