Beheersing lokale lasten, reactie VNO-NCW en MKB-Nederland op brief Minister BZK over afspraak Rijk-VNG over benchmark woonlasten (35 000 B, nr. 9)

15-05-2019

Hoogedelgestrenge dames en heren, 

 

Vijf jaren zijn verstreken na de constatering dat de macronorm geen effectief beheersingsinstrument is voor het in de hand houden van de lokale lasten voor burgers en ondernemingen. Wij vinden dat het hoog tijd is dat de wetgever lokale lastenstijgingen aan banden legt door invoering van een micronorm, een norm waaraan iedere gemeente zich moet houden. Alle belastingplichtigen, burgers en ondernemingen, zijn gebaat bij een norm die een gemeente verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage (gecorrigeerd voor volume-effecten) te laten stijgen.

 

Zie de download voor de volledige brief.