Corporate Governance Code 2016, brief van VNO-NCW

19-04-2022

Geachte dames en heren,

 

VNO-NCW heeft met interesse kennisgenomen van de voorstellen tot actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (‘Code’).

 

Wij hechten als een van de initiatiefnemers van de Code aan een goede corporate governance voor beursvennootschappen, hun stakeholders en hun maatschappelijke omgeving. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Monitoring Commissie) merkt op dat er sinds de laatste herziening van de Code op het gebied van governance een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn waar te nemen, zoals de grotere nadruk op ESG en duurzame corporate governance. In onze eigen Agenda 2030 ‘Ondernemen voor een brede welvaart, naar een nieuw Rijnlands model’ constateerden wij dit ook. Wij waarderen het dat de Monitoring Commissie bij het formuleren van de voorstellen haar blik heeft gericht op de toekomst, rekening houdend met de wensen en adviezen van stakeholders en met de (internationale) maatschappelijke context en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dat draagt bij aan een toekomstbestendige Code met werkbare principes die een goede corporate governance faciliteren.

 

VNO-NCW beziet het document van de Monitoring Commissie (hierna: het Consultatiedocument) in het licht van toekomstbestendigheid en werkbaarheid van de Code in de praktijk.

 

Zie de Download voor de volledige brief inclusief bijlage.

Lees meer over