EU database afvalstoffen, brief aan staatsecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat

23-03-2020

Excellentie,

 
De Europese richtlijn afvalstoffen verplicht bedrijven om voor elk onderdeel van een product waarin “zeer zorgwekkende stoffen” zitten, deze te registreren in een database (art. 9 WFD). Deze verplichting heeft tot doel om de circulaire economie te bevorderen: verwerkers van afval kunnen zo weten in welke producten en onderdelen van producten gevaarlijke stoffen zitten en daarmee rekening bij hergebruik van materialen of grondstoffen in de circulaire economie. Met deze kennis kan een risico afweging plaatsvinden over het gebruik van secondaire grondstoffen en worden problemen met de gezondheid en voor het milieu voorkomen.

 

Het bedrijfsleven ondersteunt deze doelen en vindt de ontwikkeling van de circulaire economie zeer belangrijk. De vormgeving van de database zoals voorgesteld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) schiet evenwel haar doel voorbij. Door van alle producten die in Europa worden gemaakt of geïmporteerd op onderdeel-niveau te eisen welke zeer zorgwekkende stoffen er in zitten, dreigt een enorme administratieve last voor het bedrijfsleven. Het verkrijgen van informatie over gevaarlijke stoffen is zeer bewerkelijk of soms onmogelijk, mede door de complexe internationale supply chains, waarbij veel bedrijven in de supply chain zich buiten de EU bevinden en niet onder de regels vallen. Ook vraagt het ECHA extra informatie die niet noodzakelijk is voor veilig gebruik. Verwerkers van afval geven bovendien aan weinig nut in de database te zien en dat het hen niet of onvoldoende helpt om gebruikte producten of secundaire grondstoffen in te zetten in de circulaire economie. Een groot deel van de informatie uit de database zal straks ongebruikt blijven, omdat afvalverwerkers hier in de praktijk weinig tot niets mee kunnen.

 

Wij vragen u daarom in Brussel in overleg te gaan met uw collega’s om de problematiek en mogelijke oplossingen te bespreken. Doel moet zijn dat bedrijven bij de start van de database op 5 januari 2021 alleen informatie aanleveren die daadwerkelijk gebruikt kan worden om de circulaire economie en het beschermen van het milieu te versterken.

 

 

Zie de Download voor de volledige brief.