Inbreng wetgevingsoverleg Water d.d. 29 januari, brief aan de VC voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer

19-01-2024

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

 

Op 29 januari 2024 heeft u een debat met minister Harbers over water. Graag geven ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland u een aantal aandachtspunten mee.

 
Nederland heeft mede door grote projecten als de Deltawerken en Ruimte voor de Rivier een watersector opgebouwd die met innovatieve oplossingen toonaangevend is in de wereld. Bovendien hebben we door het goede aanbod van (grond)water tal van sterke sectoren (o.a. agrarische sector, voedingsmiddelensector en de chemie) kunnen ontwikkelen.

 

Onze delta met bijbehorende havens en rivieren maakt Nederland een “gateway to Europe”, en onze plassen en meren zorgen voor optimale kansen voor recreatie en toerisme.

 

Al onze waterkennis komt goed van pas nu we ons voor nieuwe uitdagingen gesteld zien. Zo staat de beschikbaarheid van voldoende water onder druk door (periodes van) droogte, grotere vraag in warme zomers en bevolkingsgroei. Het aanbod van drinkwater houdt de groeiende vraag niet meer bij de komende jaren. Ook de kwaliteit van ons water moet verbeterd worden, voor onze natuur en om te voorkomen dat delen van ons land op slot gaan.

 

Tot slot worden onze kustbescherming en riviergebieden op de proef gesteld door de klimaatverandering, en zullen we in de toekomst water beter moeten vasthouden. Het bedrijfsleven werkt graag samen met het kabinet om deze diverse uitdagingen aan te gaan.

 
Zie in de Dowload de volledige brief.