Initiatiefwetsvoorstel Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

16-05-2019

Geachte dames en heren,

 

Op 16 april is het initiatiefwetsvoorstel Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliezen in de vennootschapsbelasting ter publieke consultatie voorgelegd. Als het voorontwerp tot wet wordt verheven, dan zouden onder meer liquidatieverliezen boven 1 miljoen euro die van buiten de EU/EER komen niet meer in aftrek kunnen worden gebracht van de winst in Nederland. De periode waarin een liquidatieverlies in aanmerking kan worden genomen wordt beperkt tot 3 jaar na staking van de onderneming van de dochtervennootschap. Bovendien wordt het minimum te houden belang voor de toepassing van de liquidatieverliesregeling verhoogd van 5% naar 25%, óók voor Nederlandse verhoudingen.

 

Wij hebben grote zorgen met betrekking tot dit initiatiefwetsvoorstel. Dit voorstel heeft namelijk fundamentele impact op de investeringsbeslissingen van kleine én grote ondernemingen. De indieners leggen met dit initiatiefwetsvoorstel – wellicht onbedoeld – daarom een zeer fundamentele vraag voor: Wat voor soort economie moet en wil Nederland zijn? Open of gesloten, internationaal of nationaal georiënteerd, leidend of volgend?

 

VNO-NCW wil een inclusieve samenleving met de ramen open, gericht op de wereld en voldoende ruimte voor ondernemers om hun vleugels internationaal uit te slaan. Als het nodig is deze – of een andere – regeling tegen het licht te houden, dan moet dit binnen een integrale benadering, zoals in het kader van het bredere onderzoek naar de toekomst van de vennootschapsbelasting zoals dat inmiddels is aangekondigd door de staatssecretaris.

 

Zie de Download voor de volledige brief.