Naar een circulaire economie voor een economisch sterker en onafhankelijker NL, brief aan de VC Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer

09-02-2024

Geachte dames en heren,

 

Volgende week debatteert u in de Tweede Kamer over circulaire economie. Een ongelofelijk belangrijk onderwerp, omdat we daarmee minder afhankelijk worden van import voor onze grondstoffen. Juist bij uitstek op dit terrein heeft Nederland als Europees recycle kampioen goede papieren met onze logistiek, onze kennis en onze sterke industrie. Internationaal biedt dit kansen voor nieuwe export en met Nederlandse oplossingen.

 
Met bijgevoegde oproep laten we zien dat de grootste ondernemersorganisaties van Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor de chemische industrie VNCI, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME én milieuorganisatie Natuur & Milieu de doelen van de overheid om tot een circulaire samenleving in 2050 te komen ondersteunen. In de oproep leest u hoe wij met elkaar meters kunnen maken de komende jaren.

 

Wij staan klaar
Met onze leden in het land staan we klaar om, samen met de overheid, de Nederlandse economie onafhankelijker en schoner te maken en om met optimisme de schouders er onder te zetten.

 

Graag lichten wij e.e.a. nader toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sanne Westra via Westra@vnoncw-mkb.nl of +31 6 15432765.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjolein Demmers, voorzitter Natuur & Milieu
Theo Henrar, voorzitter FME
Nienke Homan, voorzitter VNCI
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland