Samen werken aan 5G n.a.v. advies Gezondheidsraad d.d. 2 sept 2020

03-09-2020

Geachte Staatssecretaris,

Medio dit jaar zijn de eerste stappen gezet in de uitrol van de volgende generatie van telecommunicatienetwerken. Belangrijke frequenties zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geveild en telecombedrijven hebben de eerste delen van het netwerk geactiveerd.

Deze nieuwe generatie communicatietechnologie is van groot belang voor Nederland, onze maatschappij en economie. De 5G-netwerken zijn slimmer, veiliger en betrouwbaarder. 5G stelt ons in staat nieuwe diensten en producten aan te bieden die Nederland vooruit helpen nu de wereld soms tot stilstand lijkt gekomen.

Nieuwe technologie gaat vaak gepaard met enthousiasme en grote kansen maar het leidt soms ook tot zorgen over de effecten van nieuwe technologie op de mens, maatschappij en de volksgezondheid. De Tweede Kamer heeft daarom de Gezondheidsraad gevraagd om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.

De uitkomst van dit advies is gisteren, op 2 september 2020, verschenen. Het is goed om te lezen dat het advies op een heldere wijze uiteenzet dat het niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden. Ook concludeert de Gezondheidsraad dat aanvullend onderzoek gewenst is. Ook dat juichen we toe. Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe technologie is cruciaal voor het vertrouwen in de toepassing ervan. Bovendien is het toezicht op het veilig gebruik van deze technologie in Nederland uitstekend georganiseerd.

Als industrie hebben we alle vertrouwen in deze technologie er op vertrouwende dat 5G veilig wordt uitgerold binnen de wetenschappelijk vastgestelde normen voor blootstelling. We roepen politici en beleidsmakers op dit vertrouwen ook te hebben en zich te scharen achter de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad.

 

 

 

Zie de download voor de volledige brief.