Structurele financiering Platforms Veilig Ondernemen, brief aan de directeuren-generaal Van Dam en Van Dijk van het ministerie van Justitie en Veiligheid

29-03-2021

Geachte dames Van Dam en Van Dijk,

 

Met dit schrijven wil ik het belang benadrukken van de Platforms Veilig Ondernemen (PVO's) om schade door overvallen, cybercrime, diefstal en andere criminaliteit te voorkomen. De PVO's stimuleren daarvoor publiek-private samenwerking op regionaal niveau tussen de overheid (o.a. politie, RIEC's, gemeenten en provincies) en ondernemers. Uit de evaluatie van de PVO's 'Eerste Oogst Platform Veilig Ondernemen' van onderzoeksbureau Van Vieren blijkt dat stabiele financiering cruciaal is voor het voortbestaan van de PVO's. Dat is dan ook de reden voor dit schrijven.

 

PVO's dragen effectief bij aan veiligheid
De PVO's hebben als doel te komen tot een veilig en gezond ondernemingsklimaat. Dit wordt bewerkstelligd door korte lijnen tussen de overheid en de ondernemers. Hierdoor kunnen ondernemers hun zorgen kwijt maar kunnen ze ook weerbaar worden gemaakt tegen risico's van criminaliteit. Samen kunnen de ondernemers met de overheid criminaliteit voorkomen. Via de PVO's worden ondernemers bijvoorbeeld getraind op cyberweerbaarheid maar kunnen zij ook hun ervaringen delen. Cybercriminaliteit neemt, zeker in deze Coronatijd, toe maar bij veel ondernemers heerst nog altijd een gevoel van schaamte wanneer zij getroffen worden door cybercriminelen. Door de korte lijnen in het PVO worden deze schaamtegevoelens overwonnen en staan ondernemers meer open voor o.a. weerbaarheidstrainingen. Hiertoe worden ondernemers cyberweerbaar. Ook de overvaltrainingen en overvalpreventiemaatregelen hebben tot zeer goede resultaten geleid. Mede hierdoor is landelijk een dalende lijn in het aantal overvallen waarneembaar. Dit zijn zo maar twee voorbeelden van de kracht van een PVO maar er zijn nog veel andere successen te noemen.

 

Afspraken NPC over versterking PVO's
Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van de evaluatie van de PVO's naar concrete afspraken voor stevigere inrichting en structuur van de 10 PVO's. De zogenaamde 'sleutels voor ontwikkeling' worden conform de afspraken in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) door verschillende werkgroepen onder de loep genomen en vertaald naar landelijke afspraken. Deze zullen binnenkort terugkomen in het NPC.

 

Om het voortbestaan van de PVO's te garanderen en deze verder te versterken is financiële ondersteuning essentieel. Ik hoop dat dit pleidooi u ondersteunt om te komen tot structurele financiering. We zijn graag bereid tot overleg.

 

Met vriendelijke groet,

 

Guusje Dolsma
Plaatsvervangend directeur Beleid