Begin nu met je voorbereiding op nieuw pensioenstelsel

30-03-2022

Ik waardeer het als ik bij een restaurant of bakker zo'n bordje zie waarop staat 'goed bereid kost even tijd'. Dan weet je dat je niet wacht omdat de uitbater dat leuk vindt, maar omdat er achter de schermen wordt gewerkt. Zo is het ook bij het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel dat nu bij de Tweede Kamer ligt. Na heel veel voorbereiding. 'Twintig jaar praten en tien jaar onderhandelen', zo omschreef voormalig minister Koolmees het. De wet gaat in 2023 in. Nu is het tijd voor werkgevers om actie te ondernemen.

 

Nieuw pensioenstelsel is moderner

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe goed voorbereid dit voorstel is. De werkgeversorganisaties, vakbonden en overheid hebben er samen hard aan gewerkt om te komen tot een moderner pensioenstelsel. Het is taaie materie met een grote impact. We hebben het over bijna 2000 miljard aan pensioenvermogen dat wordt omgezet naar een moderner stelsel. En daarmee bedoel ik beter ingericht op het leven en werken van nu, en ook een veel doorzichtiger systeem.  

 

Vaste premie is eerlijker 

In het nieuwe pensioenstelsel gaat een vaste premie gelden. Dus geen verschil tussen jonge en oude werknemers. Dat is toch veel eerlijker? En qua transparantie? Probeer voor nieuwe medewerkers maar eens je arbeidsvoorwaarde pensioen te vergelijken met die van de huidige werkgever. Dat is gecompliceerd. In het nieuwe systeem weet je als werkgever en medewerker waar je aan toe bent.

  

Overstap kan kostenneutraal 

Voor werknemers wordt duidelijker wat zijzelf inleggen en wat de werkgever inlegt en wat ze aan pensioenen krijgen. En voor werkgevers en sectoren biedt het nieuwe stelsel ook meer helderheid. Want die weten met stabiele premies waar ze aan toe zijn. Bovendien hebben we afspraken gemaakt hoe de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel kostenneutraal mogelijk is.

 

Wacht niet tot de deadline 

De wet wordt 1 juli 2023 van kracht. Werkgevers hebben tot 2028 de tijd om op het nieuwe stelsel over te stappen. Dat klinkt als: ik heb nog alle tijd dus. En toch zou ik iedere ondernemer willen aanraden: wacht niet tot de deadline. En onderzoek nu wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen. Want zoals gezegd: 'goed bereid, kost even tijd.'

 

Jurre de Haan 

Beleidssecretaris pensioenbeleid 

 

Kijk voor meer informatie op www.ondernemen.nl/hetnieuwepensioen en www.werkenaanonspensioen.nl