Binnenlandse bestaanszekerheid kent óók een buitenlandse dimensie

30-01-2024

In de aanloop naar de verkiezingen van afgelopen november stond één thema hoog op de agenda: bestaanszekerheid. Veel Nederlanders maken zich terecht zorgen over huisvesting, inflatie en immigratie. Het is opmerkelijk dat sommigen het doen lijken alsof we de oplossingen helemaal zelf in de hand hebben. Alsof al die zorgen worden opgelost door de grenzen te sluiten, uit handelsverdragen te stappen en ontwikkelingssamenwerking stop te zetten.

 

Internationale dimensie

Het belang van onze internationale handel en samenwerking staat al tijden niet meer hoog op de Haagse agenda. Terwijl veel vragen rondom bestaanszekerheid hun oorsprong in het buitenland vinden. Dat betekent ook dat een deel van de oplossing dáár ligt. Instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika brengt vluchtelingenstromen op gang, de oorlog in Oekraïne leidt tot inflatie en onzekerheid in Europa. Nederland is daarnaast een echt handelsland: we verdienen 30 procent van ons inkomen in het buitenland. Ook die overige 70 procent is sterk verbonden met het buitenland, want we importeren van alles. Die internationale dimensie is dan ook onmisbaar in het debat over bestaanszekerheid. 

 

Een klein land als Nederland kan het zich niet veroorloven internationaal in een geïsoleerde positie terecht te komen. Internationale relaties en partners hebben we hard nodig. Ik geloof daarom dat het essentieel is dat we hierin investeren. Niet alleen via handel, maar ook door internationale samenwerking.

 

Gelijkwaardige samenwerking is essentieel

Daarbij moeten we kijken naar waar we als Nederland meerwaarde kunnen toevoegen, en waar voor Nederland meerwaarde ligt. Met name Afrika speelt hierbij een belangrijke rol, zowel (geo)politiek als vanwege de aanwezigheid van kostbare grondstoffen. Als nabije buur en als groeimarkt van de toekomst. Het is zaak dat overheid en bedrijfsleven dit sámen oppakken. Ons bedrijfsleven loopt voorop met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en kan bijdragen aan duurzame transities in Nederland én over de grens. Zo maken we meer impact, en dragen we bij aan brede welvaart, hier en elders.

 

Laten we hierbij oog houden voor wat de wederzijdse belangen zijn. Gelijkwaardigheid en respect voor mens en milieu moeten daarom de uitgangspunten zijn. Internationale handel en samenwerking gaan daarbij hand in hand. Ik hoop dat het daarover gaat in de Kamer tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Carola Baller

Strategisch beleidsadviseur Internationaal Ondernemen & Handelsbevordering