Breng in 2022 de woningmarkt weer in beweging

12-11-2021

Eigenlijk is de term ‘woningmarkt’ misplaatst. Want van een markt die werkt kun je nu nauwelijks spreken. De boel zit op slot. Dus is het heel goed dat het kabinet 1 miljard euro naar voren haalt voor versnelling van de woningbouw. Maar er moet meer gebeuren.

 

2022 mag geen verloren jaar worden

Het rijk moet het initiatief nemen om volgend jaar een Nationaal Woningbouw Plan te maken – en hierbij medeoverheden, bedrijfsleven, investeerders en maatschappelijke partijen te betrekken. Pak de regie en plan alvast 200.000 extra woningen ruimtelijk in. Die ruimte moet binnen en buiten de stad worden gezocht, anders komt de totale woningbouwopgave tot 2030 alsnog in de knel. Hierbij is het essentieel dat de vraag naar woningen van mensen weer centraal wordt gesteld.

 

Oók ruimte voor bedrijven

Er moet ook voldoende ruimte zijn voor bedrijvigheid en werklocaties. Ook in de vorm van een nationale aanpak. Zo kan de werkgelegenheid in stad en dorp behouden blijven, en is een omslag naar een circulaire economie mogelijk. Ik vind het wel zorgelijk dat mkb-ondernemers lijken te worden vergeten door het kabinet bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ook mkb-ondernemers hebben hierbij steun nodig.

 

Procedures versnellen

Groot risico bij dit alles vormt het grote gebrek aan personeel en kennis bij gemeenten en provincies. Hierdoor lukt het niet om snel tot de benodigde besluiten en vergunningen te komen. Bedrijven lopen hier in Nederland steeds vaker tegenaan. Ook rechtbanken moeten worden versterkt, zodat sneller duidelijk wordt of projecten door kunnen gaan.

 

Niet zonder verbindingen

Woningen en bedrijfslocaties bouwen alléén is niet voldoende. Er is ook infrastructuur nodig om de boel te ontsluiten. Dat betekent beter onderhoud van bestaande en snel aanleg van nieuwe verbindingen.  Denk bijvoorbeeld aan de Lelylijn in het noorden en meer lightrail-verbindingen tussen de steden. Maar ook aan uitbreiding van het stroomnet.

 

Niet vergeten: stikstof

Ondertussen dient ook het stikstofprobleem dringend te worden opgelost. Want zonder voldoende ontwikkelruimte halen we sowieso de gestelde doelen niet voor zowel de woningbouw als de energietransitie. Dus genoeg opgaven voor politiek en overheid om voortvarend aan de slag te gaan, samen met bedrijven en burgers. Met als inzet brede welvaart – en dat is pure winst.

 

Rik Enequist

Beleidssecretaris woningmarkt