Coronacrisis vraagt om ondernemerschap, ook van ons

03-07-2020

Welke betekenis zal de coronacrisis echt krijgen voor ondernemersorganisaties? Die vraag heb ik mezelf kort na het uitbreken van de crisis gesteld. Als ik nu terugkijk op de afgelopen maanden, dan hebben we in elk geval bewezen hoe waardevol een fijnmazig netwerk van georganiseerde verenigingen zoals VNO-NCW en MKB-Nederland met al hun leden, regio’s en gelieerde stichtingen is in crisistijd. We zijn daardoor bij wijze van spreken twee telefoontjes van tweehonderdduizend ondernemers verwijderd. Op zo’n moment ervaar je de kracht van samen.

 

Snel schakelen met de politiek 

Er kon snel geschakeld worden met de politiek én met ondernemers. Dat is heel effectief en belangrijk gebleken. Niet alleen omdat we goed in staat zijn te laten zien wat het effect van maatregelen is of het uitblijven ervan. Maar ook omdat we snel konden vaststellen wat wel en wat niet werkt en waar ondernemers aan toe zijn.

 

Inspelen op veranderingen 

Klankbord, doorgeefluik en aangever tegelijk zijn: dat is waar we ‘van nature’ goed in zijn. Tegelijkertijd heeft de crisis ook laten zien dat we – net als onze leden, ondernemers – in staat zijn snel op veranderingen in te spelen. Wie had een jaar geleden gedacht dat digitalisering van organisaties en verenigingen als de onze zo snel zou gaan? Van de ene op de andere dag zijn we ‘virtueel gegaan’. Van thuiswerken, digitaal vergaderen tot aan het organiseren van webinars.

 

Ondernemerschap tonen 

Dat niet alleen. We lijken misschien wel meer op onze leden dan we van tevoren dachten. Want een crisis als deze vraagt van verenigingen ook een flinke dosis ondernemerschap. In de vorm van nieuwe dienstverlening voor leden, scholing, versneld bouwen aan ons it‑platform, initiatieven om vraag en aanbod van personeel bij elkaar te brengen,  een site voor thuiswerken, het ontwikkelen van tools zoals een protocollenwebsite en een coronacalculator waar een enorme behoefte aan bestaat. Meer dan 100.000 bedrijven gebruikten de calculator al. Er is veel gebeurd in de afgelopen vier maanden. Ik ben daar trots op, want ook daarin bewijzen we onze waarde. Als we het goed organiseren met elkaar kunnen we er mogelijk ook weer nieuwe zaken mee betalen en starten, en onze dienstverlening voor leden versterken. En zo ons waardevol gebleken netwerk in stand houden.

 

Veerkracht en creativiteit 

Een crisis van deze omvang raakt ontzaglijk veel mensen. Hoe zinloos de pijn die dat veroorzaakt ook is, we hebben ook ontdekt hoeveel veerkracht, creativiteit en ondernemerschap er is. En hoe hard we elkaar nodig hebben. Ondernemers, ondernemersverenigingen, overheid en samenleving. Want zonder Nederland geen ondernemers en zonder ondernemers geen Nederland.

 

Leo de Boer

Directeur zakelijk bij VNO-NCW en MKB-Nederland en partner Academie voor Verenigingsmanagement