Excellente wetenschap mag meer bijdragen aan economie en maatschappij

03-11-2021

Excellente wetenschappers hebben die excellent onderzoek doen, zonder dat dit vervolgens ook leidt tot succesvolle innovaties of concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat is in een notendop het probleem van Nederland. De kennisparadox wordt dat wel genoemd. Een fenomeen waar we meer mee worstelen dan veel andere kenniseconomieën.

 

Beter benutten kennis

De oplossing hiervoor – het beter benutten van onze kennis – heet met een duur woord valorisatie. Niet alleen het bedrijfsleven dringt hier al jaren op aan, maar ook vanuit de wetenschap zelf wordt het belang hiervan steeds meer ingezien. Kennisvalorisatie is immers een derde wettelijke kerntaak van universiteiten, naast onderwijs en onderzoek.

 

Valorisatie hotspot

Goed nieuws dus dat de vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), de academische ziekenhuizen en TNO deze week een oproep deden om van Nederland de valorisatie hotspot te maken van Europa. Dat willen ze doen door gezamenlijk hun Knowledge Transfer Offices te versterken. Deze zogenoemde KTO’s helpen onderzoekers om hun kennis om te zetten in innovatieve producten of diensten.

 

Álle excellentie bundelen

Deze verdere professionalisering is nodig ook. Te vaak horen we nog dat universiteiten een te groot aandeel nemen in een startend bedrijf wat de groei belemmert. Ook is het zaak dat universiteiten geen gouden bergen verwachten van deze activiteiten, maar het doen vanuit hun maatschappelijke rol. Ook mag wat ons betreft dit initiatief nog wel een stapje verder gaan en sluiten ook de KNAW en NWO-instellingen en andere TO2-instellingen en het hoger beroepsonderwijs snel aan. Om de hotspot te worden moet je natuurlijk álle excellente kennis bundelen in dit initiatief.

 

Kennisabsortie bij mkb

Naast krachtige en competente KTO’s bij de kennisinstellingen is meer nodig. Bij kennisvalorisatie gaat het namelijk niet alleen om nieuwe bedrijvigheid, maar ook om het kennisabsorptievermogen bij bedrijven te vergroten. Vooral als het gaat om het midden- en kleinbedrijf.

 

Versterking fieldlabs

Investeringen in KTO’s moeten daarom wat mij betreft hand in hand gaan met bijvoorbeeld versterking van de succesvolle Smart Industry Fieldlabs, waar bedrijven kunnen experimenteren met nieuwe technologie. Ook de inzet van grotere kennisvouchers door mkb-bedrijven of een groep van mkb-bedrijven bij kennisinstellingen kan bijdragen aan betere valorisatie van kennis. Nog genoeg werk aan de winkel dus.

 

Reineke Timmermans

Beleidssecretaris innovatie en industriebeleid