'Gebruik de kracht van Oost-Nederland'

08-06-2022

Ik wist het al en nu is het ook wetenschappelijk bewezen: Oost-Nederland is een krachtige regio. Wetenschappers concluderen in het onderzoek 'De Kracht van Oost' dat er in de provincies Gelderland en Overijssel een sterk en gezond mkb is, dat sleuteltechnologieën aanwezig zijn, dat er ruimte is voor wonen en bereikbaarheid en dat wij een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie en de landbouwtransitie. Onderwerpen waarvoor financiering in de regio niet zomaar beschikbaar is.

 

Investeer in projecten in Oost-Nederland 

Het regeerakkoord van Rutte 4 zet terecht in op grote thema's als arbeidsmarkt, energietransitie, verduurzaming en wonen. Daarbij wordt veel geld vrijgemaakt om te investeren. Oost-Nederland biedt een scala aan gerichte projecten op al deze onderwerpen. Projecten met kop en staart, met duidelijke opbrengsten en duidelijke investeringsbehoeften. Projecten die breed zijn vormgegeven met bijvoorbeeld provincies, onderwijs en bedrijfsleven.

 

Vergroten brede welvaart 

Omdat we wat verder van het grote budgettaire vuur lijken te zitten, is het belangrijk om onze toegevoegde waarde steeds weer onder de aandacht brengen in Den Haag en in Brussel. Wij doen dat met het programma Slim Benutten. Alleen als beleidsmakers het initiatief van heel Nederland benutten, inclusief de nu bewezen kracht van Oost-Nederland, verbeteren we het economisch klimaat en dragen we bij aan het vergroten van brede welvaart.

 

Stimuleer verduurzaming

In ons deel van het land zijn we dus bij uitstek uitgerust om op veel belangrijke maatschappelijke onderwerpen meters te maken. In het eigen bedrijf en voor de eigen regio, maar ook ten behoeve van de rest van het land. Ik roep het kabinet dan ook op om gebruik te maken van de kracht van Oost-Nederland en niet te focussen op de Randstad bij het stimuleren van verduurzaming en brede welvaart. Wij kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. Dat is wetenschappelijk bewezen.

 

Marcel Hielkema

Voorzitter VNO-NCW Midden