'Geef ruim baan aan de scale-up van jonge ondernemers'

30-08-2019

We hebben een fantastische plek gecreëerd om te ondernemen in Nederland. Uit het rapport 'Ontplooiingskansen Jongeren' van het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) waar Jong Management aan heeft meegewerkt, blijkt zelfs dat de helft van de jonge ondernemers na 3 jaar nog steeds onderneemt. Een geweldige prestatie van de ondernemer en Nederland als ondernemersland. Wat mij zorgen baart is dat slechts een heel klein deel van deze ondernemingen doorgroeit van hun start-up naar scale-up. En juist daar liggen wat mij betreft enorme kansen.

 

Jonge ondernemers willen en kunnen de wereld verbeteren

Jonge ondernemers zijn ambitieus en hebben fantastische bedrijven. Mensen waar ik dagelijks als voorzitter van Jong Management - de werkgeversvereniging tot 40 jaar - mee te maken heb. Een fantastische groep ondernemers die absoluut de wereld nog wil en kan verbeteren. Maar ook een groep die vaak - in tegenstelling tot hun ouders - een aantal zekerheden mist. Toch is het belangrijk deze jonge ondernemers ook te ondersteunen en hun start-up door te kunnen laten groeien tot scale-up. Het mkb-bedrijf is immers de motor van onze economie en zorgt voor welvaart en economische groei in ons land.

 

Overheid, kom in actie!

Er ligt een grote kans voor de overheid om op te treden als betrouwbare partner van jonge ondernemers en hun zekerheden te bieden, wat nu nog te weinig gebeurt. Het is belangrijk dat er actie wordt ondernomen, want jonge ondernemers kunnen succesvol zijn als ze genoeg ruimte, ondersteuning en kansen krijgen om hun onderneming te laten groeien tot een mkb-bedrijf. Wat mij betreft heeft de overheid de taak om betere mogelijkheden aan te bieden, scale-ups te helpen te internationaliseren, het vestigingsklimaat te verbeteren door regelgeving te versoepelen, en zich te houden aan deze afspraken.

 

Werken aan de welvaart van morgen

De jonge ondernemers die aangesloten zijn bij Jong Management zorgen met hun onderneming voor werkgelegenheid, innovatie en een sterke economie. De scale-ups van vandaag garanderen de welvaart van morgen. Wat mij betreft verdienen deze ondernemers daarom meer aandacht.

 

Daan Lammers

voorzitter Jong Management