Geef ruim(er) baan aan duurzaam vervoer

30-01-2024

Ondernemers leveren graag een bijdrage aan het verduurzamen van de mobiliteit. Of het nu gaat om het elektrificeren van hun bedrijfsvoertuigen, het gebruik van schonere brandstoffen, of werknemers stimuleren om te kiezen voor een elektrische auto, het openbaar vervoer of de fiets. Het moet echter wel haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. En daar zie ik toch wat beren op de weg. De Tweede Kamer, die deze week over duurzaam vervoer debatteert, kan daar iets aan doen.

 

Rijbewijs voor elektrisch bestelauto

Een gedoogregeling zorgt ervoor dat bestuurders met een B-rijbewijs ook zwaardere elektrische bestelvoertuigen (tot 4.250 kilo) mogen besturen. Die regeling dreigt nog maar een half jaar geldig te zijn. Ondernemers zien daarom  af van het bestellen van dergelijke bestelauto’s, of zien hun aangeschafte voertuigen bij gebrek aan chauffeurs stil staan op de parkeerplaats. Een kink in de kabel voor verdere verduurzaming van het wagenpark, zeker gezien de aanstaande invoering van de zero-emissie zones. Verleng deze regeling dus tot nieuwe wetgeving er is.

 

Klaar voor zero-emissiezone?

In 2025 voeren zo’n twintig gemeenten een zero-emissiezone in voor vracht- en bestelwagens. Dat vraagt wel om voldoende laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer, in woonwijken, op bedrijventerreinen en langs doorgaande wegen. En om een centraal loket waar ondernemers een ontheffing kunnen aanvragen. Dat loket is er echter nog niet. Maak dus vaart en zorg dat ondernemers ruim voor 1 januari 2025 zich bij dit loket kunnen melden.

 

Markt voor elektrisch ontwikkelen

De komende jaren wordt de noodzakelijke stimulering van elektrische voertuigen sterk afgebouwd. Hierdoor loopt de verkoop nu al duidelijk terug. Een subsidie voor tweedehands elektrische auto’s is niet toereikend. Als we een volwassen tweehandsmarkt willen, blijft stimulering van de ‘nieuwmarkt’ essentieel. Daarom pleit ik voor het voorzetten van het (fiscale) stimuleringsbeleid na 2025. Zo wordt de transitie naar duurzame mobiliteit versneld en de CO2-uitstoot verminderd, en blijft mobiliteit betaalbaar.

 

Richtlijn hernieuwbare energie

Ook is meer duidelijkheid gewenst over de invoering van de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) in Nederland. Daar vallen nu ook de brandstofleveringen aan de lucht- en de zeevaart onder. Hoe precies is nog niet duidelijk, net als de invoeringsdatum: 2025 of 2026?

 

Mooie plannen, maar...

Kortom: aan de tekentafel worden mooie plannen gemaakt. De haalbaarheid of uitvoerbaarheid in de praktijk wordt nog wel eens vergeten. Willen is één, kunnen is twee.

 

Wouter Brookman

Strategisch beleidsadviseur mobiliteit en logistiek