Geen toegang tot drinkwater is óók voor bedrijven slecht nieuws

27-03-2023

In een waterrijk land als Nederland vinden we het soms moeilijk te geloven, maar water – en dan vooral drinkwater – is een schaars goed. Zeker in bepaalde delen van Nederland, denk aan Overijssel en Gelderland. Het grootste waterleidingbedrijf van Nederland heeft daar het afgelopen jaar alleen al negentien keer een aanvraag van een bedrijf voor een nieuwe aansluiting geweigerd. Er was simpelweg te weinig beschikbaar om ook nieuwe aansluitingen van drinkwater te voorzien.

 

Toegang tot water belangrijk voor bedrijven 

Dat vind ik zorgwekkend. Want het betekent dat bedrijven die soms tientallen of honderden jaren in een bepaalde regio zijn gevestigd niet kunnen groeien of dat in elk geval niet in hun eigen provincie kunnen doen. Willen we dat echt? Ik denk van niet. Want we willen allemaal in de buurt kunnen werken en in ons levensonderhoud voorzien. We willen dat de voorzieningen in de buurt blijven bestaan. Dat agenten, leraren en verpleegkundigen betaald kunnen worden, ook in de toekomst. Ja, toch?

 

Ondernemingsklimaat zetten we toch niet verder onder druk? 

Dan is het belangrijk dat toegang tot drinkwater niet het volgende punt is dat aan de lijst ‘bedreigingen van het ondernemingsklimaat’ wordt toegevoegd. We staan op een cruciaal moment in de geschiedenis waarin we de fundamentele verandering naar een nieuwe, duurzame economie vormgeven. Daarvoor zijn de komende jaren vele tientallen miljarden euro’s aan investeringen van bedrijven in Nederland nodig. Dat doen ze alleen als de basiscondities op orde zijn.

 

Zet alles op alles om drinkwaterwinning uit te breiden

Dan is toegang tot drinkwater dus ook van belang. Dat kunnen we deels oplossen door met zijn allen zuiniger te zijn op drinkwater. Het is logisch dat er ook aan grootverbruikers wordt gevraagd om hun verbruik te beperken. En het bedrijfsleven werkt daar zeker aan mee. Het is alleen niet de enige optie. Als provincies alles op alles zetten kunnen we de drinkwaterwinning ook uitbreiden. Dan is het wel noodzakelijk dat vergunningen sneller en gemakkelijker worden gegeven. Zeker voor nieuwe locaties waar grondwater kan worden gewonnen. Zorg dan ook dat dat kan. En dat regels of procedures worden veranderd als dat nodig is. Kortom: dat we zoeken naar oplossingen die werken. Als de Tweede Kamer maandag over water in debat gaat, hoop ik dat dat voorop staat.

 

Ton Ravesloot

Beleidssecretaris bodem- en waterkwaliteit