Gelijk loon voor vrouwen vraagt om duidelijke en praktische stappen

22-03-2021

Vrouwen verdienen gemiddeld 7 procent minder dan mannen, als alle factoren zoals opleiding, functie en dienstjaren exact gelijk zijn. Een verschil dat sterk is afgenomen en dat bewijst dat Nederlandse werkgevers er werk van maken.

 

Culturele aspecten 

Wat ik nog vaak mis in de discussie over gelijke beloning zijn culturele aspecten. Het zijn nog steeds voornamelijk vrouwen die hun voltijdse baan opgeven om zorgtaken op zich te nemen. Vrouwen kiezen vaker voor secundaire arbeidsvoorwaarden om werk en zorg beter te kunnen combineren, dan dat ze voor meer loon gaan.

 

Vertekend beeld

Als je dus alleen naar verschil in lonen kijkt, dan krijg je een vertekend beeld. Daar komt bij dat het tegenwoordig steeds lastiger is om te bepalen wat gelijke arbeid van gelijke waarde is. Ervaring en expertise, maar ook competenties en motivatie kunnen leiden tot verschillen in inzetbaarheid, beschikbaarheid en productiviteit.

 

Valkuilen gelijke beloning

Ik ben ervan overtuigd dat er op bedrijfs- en cao-niveau meer bewustwording moet komen over welke valkuilen er zijn als het om gelijke beloning gaat. Ongelijkheid vindt vaak onbewust plaats; denk aan het anticiperen op zwangerschap of het vastzitten in een deeltijdcontract, ook als de kinderen groter zijn. Dat heeft direct invloed op de doorstroom binnen een bedrijf. Op het oog neutrale beloningsmaatstaven kunnen in de praktijk ongelijk uitpakken.

 

Onterechte beloningsverschillen terugdringen

Onze inzet is om onterechte beloningsverschillen verder terug te dringen met concrete stappen. We hebben vorig jaar met de vakbonden een handige checklist gemaakt voor ondernemingen en ook voor ondernemingsraden. Deze handreiking biedt handvatten om na te gaan of sprake is van gelijke beloning. AWVN biedt een handige benchmark equal pay aan. Kortom: het hoeft niet veel werk te kosten, en je weet meteen of er actie ondernomen moet worden.

 

Aantrekkelijke werkgever

Eerlijk en fair met je medewerkers omgaan, maakt je een aantrekkelijke werkgever. En daarbij: we willen liever dat werkgevers zelf aan het stuur kunnen zitten dan dat er van alles opgelegd wordt. Zowel vanuit de Europese Commissie als vanuit de Tweede Kamer dreigen voorstellen te komen die vooral zullen leiden tot extra bureaucratie. Dat lost niks op. Dus laten we dat niet afwachten, maar vooral zelf aan de slag gaan.

 

Lisa Kuijs

Beleidssecretaris sociale zaken