Goed dat we als Europees blok aan de slag gaan met AI

11-12-2018

Vorige week presenteerde de Europese Commissie haar Coordinated Plan voor Artificial Intelligence. Een Europese strategie voor kunstmatige intelligentie (AI) die ik zeer welkom vind, aangezien investeringen op Europees niveau in AI nog relatief laag en gefragmenteerd zijn. Er is gecoördineerde en samenhangende actie nodig om mee te doen in de wereldwijde AI-race. Dat is belangrijk omdat kunstmatige intelligentie van invloed is op ons verdienvermogen en we zo kunnen inspelen op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in gezondheidzorg, mobiliteit en duurzaamheid.

 

20 miljard euro voor AI

Vooral de VS en China zijn voorlopers in AI. Zij combineren een helder gepositioneerde geopolitieke en strategische visie met flinke investeringen. Nu gaan wij ook actief - en fors - als Europees blok aan de slag. De Europese Commissie zet in op publieke en private investeringen van 20 miljard euro tot 2020, waarvan 1,5 miljard euro afkomstig is uit Brussel. Ook daarna moet er jaarlijks 20 miljard geïnvesteerd worden.

 

EU voorop bij ontwikkelen verantwoorde AI

Europa wil een wereldleider worden in het ontwikkelen en inzetten van verantwoorde AI en hiermee de koers van de technologie bepalen. Ook vanuit Nederland willen we niet de Wild West-of Big Brother-weg op, maar zetten we in op kunstmatige intelligentie die hand in hand gaat met de mens. De gepresenteerde strategie zoekt de balans in de Europese concurrentiekracht, sociaaleconomische vraagstukken én ethische aspecten.

 

Geen verstikkende deken

Waar we wel voor moeten waken is dat er door onbegrip een dempende deken van ethiek over AI gegooid wordt, die kan resulteren in onnodige belemmeringen voor de ontwikkeling en implementatie. Het ethisch kader kan worden afgeleid van bestaande wetgeving, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en beleidskaders dienen vooral duidelijkheid te verschaffen. Drie weken geleden zat ik in Straatsburg met politici en bedrijven, waarbij naar voren kwam dat ethische aspecten vaak ingebakken zijn in bedrijfstoepassingen.

 

Nederlandse strategie voor eigen expertise

Nu is het ook tijd voor een Nederlandse strategie, waarin we duidelijk inzetten op onderscheidende Nederlandse specialistische kracht en waarin we aansluiting zoeken bij de Europese agenda. Gelukkig zijn naar aanleiding van ons AINED initiatief zowel door de overheid als het bedrijfsleven de eerste stappen gezet. Het is nu een kwestie van versnellen, vergroten en verbinden in publiek-privaat verband om een actieagenda te ontwikkelen die recht doet aan iedereen in onze maatschappij en het verdienvermogen van Nederland.