Juist nú snelheid maken met kernenergie

11-10-2022

Het is natuurlijk mooi dat het kabinet zich in het coalitieakkoord heeft uitgesproken voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Maar vooralsnog zijn dat slechts woorden, terwijl daden nu juist gewenst zijn. Sinds het coalitieakkoord is er namelijk nogal wat veranderd. Door de oorlog in Oekraïne is de gasprijs geëxplodeerd en is de levering van gas (uit Rusland) veel minder zeker geworden. We moeten – snel – op zoek naar alternatieven.

 

Groei van groene stroom

Dat moest al vanwege de vermindering van de CO2-uitstoot en de verwachte grote groei van het gebruik van groene stroom in bedrijven ter vervanging van gas. En in het verkeer ter vervanging van benzine en diesel. En voor waterstof, dat wordt immers ook van groene stroom gemaakt. Om daarin te voorzien worden in hoog tempo zonne- en windparken aangelegd, maar die zullen niet voldoende zijn om de grootschalige overstap op stroom en waterstof bij te kunnen benen. Er moet dus meer gebeuren. Ook om te zorgen dat er CO2-vrije stroom wordt geproduceerd wanneer het niet waait of de zon niet schijnt. Dat laatste gebeurt vaak genoeg in regenachtig Nederland.

 

Langdurig procedure

Maak dus haast met de bouw van twee kerncentrales door de energiesector. Want het gaat daarbij om veel geld en veel tijd in het besluitvormingsproces. Niet alleen voor windmolens, maar ook voor kerncentrales geldt immers het ‘not in my backyard’-principe. Met welk gevolg? Als alles meezit kan kernenergie ‘pas’ over pakweg vijf jaar soelaas bieden. Maar het moet. Dus hopelijk voert de Tweede Kamer, die deze week over kernenergie debatteert, de druk wat op zodat het kabinet de bouw van die twee centrales stimuleert en mogelijk maakt.

 

Frits de Groot

Beleidssecretaris energie en klimaat