Kloof tussen platteland en stad

21-10-2022

De nuchtere Groninger Johan Remkes beschreef in zijn stikstofrapport de kloof tussen stad en platteland. Je zou ook kunnen zeggen Den Haag versus de rest van Nederland. De overeenkomst is dat het gaat om groepen die zich niet gehoord voelen. Moeten zij om die reden beter gaan lobbyen? Moeten ze nog meer lawaai maken om zich gehoord te voelen? Of moet 'Den Haag' haar oor beter te luister leggen?

 

Platteland genegeerd

Onlangs waren er weer een aantal alarmerende aardbevingen in Groningen. Daarmee werd nogmaals pijnlijk duidelijk hoe 'Den Haag' de geluiden uit Groningen veel te lang heeft genegeerd en niet luisterde. Even voor uw beeld: we zijn al tien jaar verder! De nu lopende parlementaire enquête over Groningen maakt heel pijnlijk duidelijk dat alle inspanningen van de Groningers om gehoord te worden, niet hebben geholpen om de zorg en aandacht te krijgen die een dergelijk ramp verdient.

 

Gaskraan verder open

Het was de aardbeving in 2012 in Huizinge – met 3,6 op de schaal van Richter de zwaarste in Groningen ooit – waardoor de raderen een beetje in beweging kwamen. Maar in het Haagse drong toch niet echt door hoe ernstig de situatie was. De gaskraan ging zelfs verder open en de hand bleef te veel op de knip voor wat betreft schade en herstel. Het resultaat? Slechts een beschamende 15 procent van de onveilige woningen is versterkt en het vertrouwen in de beloftes van de overheid is tot een dieptepunt gedaald.

 

Gepasseerd station

Daar plukken nu alle Nederlanders de wrange vruchten van. Want stel dat we de afgelopen tien jaar wel alle woningen hadden versterkt en dat de Groningers wel het vertrouwen hadden dat hun problemen gewoon worden opgelost door de overheid, dan had het zomaar kunnen zijn dat we op dit moment een verantwoorde hoeveelheid gas zouden winnen. Maar dat is nu echt een gepasseerd station.

 

Ontlast de Randstad

Wat moet er gebeuren? De overheid investeert nog steeds met name in de drukste delen van Nederland om die vervolgens nog drukker te maken, terwijl de regio's prima oplossingen kunnen bieden voor het ontlasten van de Randstad. Dáár liggen veel oplossingen voor onze nationale problemen met huisvesting, mobiliteit, energie en arbeidsmarkt. En we zijn als regio's ook bereid om daarbij te helpen. Maar moet de regio daarvoor gaan lobbyen of moet de Haagse politiek meer de regio in? Mijn antwoord kunt u wel raden.

 

 

Sieger Dijkstra
voorzitter VNO-NCW Noord