Kunnen we nog een eerlijke discussie hebben over stikstof?

18-10-2019

Toen ik nog een kind was, sprak mijn moeder vaak over de gulden middenweg. Bij een ruzie of een dilemma was dit bijna altijd haar voorstel. De meeste problemen konden opgelost worden door een compromis te sluiten. Ik moet vaak aan de uitspraak van mijn moeder denken als ik het huidige politieke klimaat zie. Begrip voor elkaar en een standpunt in het midden mag niet meer. Iedereen communiceert via de media en het liefst zo extreem mogelijk. Met als gevolg dat er regelmatig niets meer beweegt.

 

Stikstof is politiek geworden 

De stikstof discussie is daar een voorbeeld van. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State eind mei liggen zo’n 18.000 projecten stil, ook de projecten die juist gunstige effecten op de uitstoot van stikstof kunnen hebben. Duurzaamheidsprojecten en investeringen in de industrie die tot een lagere milieubelasting leiden, wachten op een vergunning. Over hoe we nu verder moeten zijn de meningen ook weer verdeeld. Een ingewikkelde beleidsdiscussie is politiek geworden.

 

Gulden middenweg voor stikstof 

VNO-NCW heeft in een brief aan het kabinet een gulden middenweg voorgesteld. Er moet een deugdelijk beleidskader komen dat een goede balans biedt tussen economische ontwikkeling en milieubehoud. Maar dat kost tijd. Die 18.000 projecten kunnen niet zo lang wachten. Noch het bedrijfsleven, noch het milieu is daarbij gebaat. Daarom moet ook de vergunningverlening weer snel op gang komen. Europese regels én de Raad van State bieden daar ook de ruimte toe. Een impasse zoals waar we nu in zijn beland, is voor iedereen slecht, ook voor de natuur.

 

Met dank aan mijn moeder 

Laten we weer waardering opbrengen voor de gulden middenweg. En het besluit dat daaruit voortkomt wat langer omarmen. Dan bereiken we samen meer. Met dank aan mijn moeder.

 

Eric van Schagen

Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland