Laat de stem van ondernemers niet ten onder gaan in de waterschappen

07-03-2023

Het worden bijzondere verkiezingen voor de waterschappen. Want die zijn voor het eerst zonder geborgde (toegewezen) zetels voor het bedrijfsleven. Wel nog voor boeren en eigenaren van natuurgebieden. Het resultaat van een – laat ik het zo maar zeggen – bijzonder politiek proces.

 

‘Gewone’ verkiezingen

D66 en GroenLinks wilden met hun oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel eigenlijk van álle geborgde zetels af. De verkiezingen voor de waterschapsbesturen moesten voortaan voorlopen zoals die voor de Provinciale Staten, dus gewoon op partijen en niet langer met een deel toegewezen zetels voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de agrarische sector en natuurgebieden. In het politieke proces dat volgde, kregen boeren en de natuur alsnog een beperkt aantal geborgde zetels terug. Het bedrijfsleven niet.

 

Vrees voor politiseren

Dat betekent dat de belangen van het bedrijfsleven voortaan in handen liggen van de partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Daar horen ook partijen bij die – in enkele waterschappen – onlangs zijn opgericht en zich expliciet richten op de belangen van ondernemers. De vraag is of dat voldoende is. Ik vrees namelijk dat de waterschappen zonder geborgde zetels worden ‘gepolitiseerd’: politieke partijen zullen zich meer willen profileren in de waterschapsbesturen. Bijvoorbeeld over de stand van het grondwater. Het risico is dat het meer afzetten tegen elkaar wordt dan op inhoud samenwerken voor goed waterbeheer.

 

Rekening bij bedrijfsleven

Ook kan de rekening van het waterbeheer wel eens vaker bij bedrijven worden gelegd als die niet goed vertegenwoordigd zijn. De lusten en lasten van het water moeten natuurlijk wel eerlijk worden verdeeld. Zo dreigt de boekhandel om de hoek bijvoorbeeld hoger aangeslagen te worden dan een gezinshuishouding, terwijl het gebruik niet veel zal verschillen.

 

Klimaatverandering maakt stemmen urgent

De kerntaken van het waterschap zijn: zorgen voor de kwaliteit van water, droge voeten en voldoende water. Taken die in een tijd van klimaatverandering (overstromingen én droogte) alleen maar belangrijker worden. Op basis van die gedachte zette het bedrijfsleven via de geborgde zetels altijd in op samenwerking met de andere belangenbehartigers én met de gekozen leden in de waterschapsbesturen. Maar goed, dat is water onder de brug. Waar het nu om gaat, is het behartigen van ondernemersbelangen via de eigen stem die we hebben op 15 maart. Dus gebruik die ook zou ik zeggen. Het belang van water is er groot genoeg voor.

 

Petra Tiel

Beleidssecretaris openbaar bestuur