Maak eens werk van de circulaire economie, ook buiten Gelderland!

13-07-2018

Een primeur in Eerbeek. De papierfabrieken in de Gelderse gemeente hebben een manier gevonden om hun afvalwater te hergebruiken. Met nieuwe technieken (zonder chemicaliën!) wordt de kalk eruit gehaald en aan landbouwbedrijven verkocht als voedingsmiddel voor gewassen. Het gereinigde water wordt in de fabrieken weer opnieuw gebruikt. In totaal recyclet de papierindustrie zo 1,7 miljoen kubieke meter afvalwater. En dat is nog maar het begin van de circulaire economie .

 

Versnellen circulaire economie

Regionale werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW, stichting Kiemt, bedrijven, provincies, kennisinstellingen, natuurfederaties en financiële instellingen gaan zich inspannen om de circulaire economie te versnellen.

 

Het begon in de Cleantech Regio

Wat jaren geleden begon in de Cleantech Regio (de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen), kreeg een zwaan-kleef-aan-effect van nu meer dan 25 organisaties in Friesland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Samen werken we aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland, vastgelegd in een zogeheten Regiodeal: ook enig in zijn soort. Het doel is om samen honderden projecten, gericht op CO2-reductie en vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, een zetje te geven of nieuwe projecten op te zetten. Zoals de Gelderse papierindustrie dat doet. Maar je kunt ook denken aan CO2-neutrale woningen, schone binnensteden of nieuwe vormen van mobiliteit.

 

Economie en ecologie gáán samen 

We vragen hierbij om extra financiering van het kabinet. Want we moeten investeren in een transitie van de economie, één waarin economie en ecologie hand in hand gaan. Dat betekent investeren in nieuwe energie, in duurzame ontwikkelingen en in de opleidingen die daarbij passen. En in nieuwe samenwerkingen die leiden tot belangrijke innovaties. Alleen op die manier kunnen welvaart en welzijn in onze regio toekomst proof blijven. En omdat in onze regio veel familiebedrijven te vinden zijn, waarbij continuïteit een belangrijk aandachtspunt is, willen we ons in de Regiodeal extra focussen op groene projecten bij familiebedrijven.

 

Nederland, kom in actie 

Ik ben niet geheel objectief, maar wat mij betreft lijkt Oost-Nederland toch wel de bakermat van de circulaire economie. Wie weet kunnen bedrijven uit andere gebieden soortgelijke Regiodeals sluiten met kennisinstellingen en publiek-private partijen, en op die manier verschillende regio's een stevige impuls geven. Ik kijk ernaar uit.

 

Jacco Vonhof

Voorzitter VNO-NCW Midden