Maak fondsen toegankelijk voor álle bedrijven

15-10-2021

Heb je wel eens subsidie aangevraagd bij het Wopke-Wiebesfonds? Ooit gekeken naar een lening via het RRF? Een van deze al geprobeerd: Invest-NL, REACT-gelden of EFRO? Ik kan nog wel even doorgaan. Het zijn allemaal fondsen en programma’s bedoeld om projecten te financieren en innovatie en verduurzaming te stimuleren.

 

Veel fondsen onbekend 

Helaas moet ik constateren dat al deze regelingen maar een klein groepje bedrijven en organisaties bereiken. Ze zijn vaak te onbekend of te lastig door een veelvoud aan voorwaarden en regels. Heel jammer, want juist als het brede bedrijfsleven – dus inclusief scale-ups, mkb- en familiebedrijven – erbij wordt betrokken, trekken deze programma’s en fondsen de economie écht naar een volgend niveau.

 

Voorliefde voor Randstad

Veel bedrijven hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld multinationals en universiteiten, geen eigen afdelingen die zich gericht bezighouden met Europese, nationale of regionale steun. Ik hoor ook te vaak dat áls een reguliere ondernemer zo’n fonds eindelijk ontdekt, de pot al is vergeven. Of een aanvraag kost zoveel tijd en papierwerk, dat de ondernemer al snel weer gaat doen waar hij/zij goed in is; ondernemen. Voeg daarbij de constatering dat veel fondsen op de een of andere manier een voorliefde blijken te hebben voor de Randstad, en de stimuleringsgelden bereiken een heel grote groep bedrijven niet of nooit.

 

Ambities waarmaken

Ik denk dat dit beter moet en kan en niet alleen voor de individuele ondernemer. We willen als Nederland onze ambities waarmaken en doorpakken op een aantal belangrijke thema’s. Dat kan alleen als we zoveel mogelijk bedrijven in het hele land daarin meenemen. Zorg er dus voor meer bedrijven mee kunnen doen in de verschillende regionale, nationale en internationale fondsen en programma’s. Dat begint met het vereenvoudigen van voorwaarden en papierwerk.

 

Bekendheid genereren

Werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, het Rijk, provincies en gemeenten kunnen vervolgens een belangrijke rol spelen door veel meer bekendheid te genereren voor de verschillende mogelijkheden. Ik vind de roadshow die de Provincie Overijssel op dit moment houdt en die Europese fondsen onder de aandacht brengt, een goed voorbeeld. En ook regionale investeringsmaatschappijen hebben een rol in het aanhaken van het brede bedrijfsleven.

 

Koppel dat aan ondersteuning bij aanvragen met behulp van ondernemersloketten, en het breed inzetten van fondsen zorgt voor een vliegwiel in innovatie en verduurzaming. Precies waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn.

 

 

 

Marcel Hielkema

Voorzitter VNO-NCW Midden