Nationale Omgevingsvisie: van droom naar strategie

02-08-2019

Wat willen we met Nederland? En hoe gaan we dat allemaal inpassen op ons krappe stukje aarde? Ik geef toe, om dat allemaal op papier te zetten is geen eenvoudige opgave. Niet voor niets wordt er door de overheid al twee jaar gewerkt aan deze zogenoemde Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die naadloos aan moet sluiten op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.

 

Ontwerp NOVI

En dus keek ik namens het bedrijfsleven reikhalzend uit naar de Ontwerp NOVI die het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Want krijgen economie en ondernemerschap de ruimte die ze nodig hebben en verdienen? Wordt er duidelijk hoe het bedrijfsleven concreet aan de slag kan om alle plannen rond de verduurzaming van onze economie realiteit te laten worden?

 

Wie gaat dat betalen?

De vlag hoeft nog niet uit en de champagne kan nog even in de fles blijven, is mijn conclusie na eerste lezing. De Ontwerp NOVI blijkt namelijk vooral een opsomming van onderwerpen, en geen integrale visie. Belangrijke onderwerpen, absoluut. Onderwerpen waar zeker niemand op tegen kan zijn. Denk aan het belang van de circulaire economie en de beschikbaarheid van voldoende woningen. Maar een strategie hoe deze visie vorm te geven? Ik ben hem niet tegengekomen. Wie doet wat en wie betaalt? Het wordt uit deze NOVI absoluut niet duidelijk. En een visie zonder strategie is niet meer dan een droom. 

 

Dit ontbreekt er nog

Daarnaast bevat de NOVI ook een opsomming van nationale belangen. Belangen waarvan het Rijk vindt dat ze deze moeten bewaken. Prima natuurlijk, maar er ontbreken er wel een paar in dit rijtje. Denk bijvoorbeeld aan het belang van een goede grondstoffenvoorziening. Onmisbaar voor het op peil brengen van de woningvoorraad en de infrastructuur. Ook wordt de mogelijkheid van Schiphol op Zee hier en daar wel genoemd, maar daar blijft het dan ook bij. Een beetje mager voor een Rijksoverheid die geacht wordt deze nationale belangen te verwezenlijken.

 

Doe mee!

Tot slot mis ik een globale kaart van Nederland zoals die er uit zou moeten zien om onze welvaart te garanderen. Een gegeven is dit immers niet. Een écht complete Nationale Omgevingsvisie vraagt dus nog een hoop werk. Van de overheid maar ook van het bedrijfsleven. Daarom vragen we al onze leden om input te leveren. Wat zijn de ontwikkelingen die zij verwachten? Welke ruimte hebben ze nodig? Wat betekent dat voor de fysieke leefomgeving? Wat doen we als ontwikkelingen elkaar bijten? Zodat we van droom naar concrete strategie kunnen.

 

Jan van den Broek

Beleidssecretaris Fysieke omgeving