Is Nederland straks 'closed for business'?

13-05-2022

En opnieuw is er discussie over de expatregeling, de zogenoemde 30 procent-regeling die Nederland helpt bij het aantrekken van buitenlands toptalent. Eerder werd de regeling in 2012 en in 2019 ook al scherp ingeperkt. Als we de mediaberichten moeten geloven wil de politiek die regeling opnieuw verder uitkleden. En dat vind ik onbegrijpelijk. Het is de zoveelste verslechtering van ons vestigingsklimaat en dat maakt Nederland voor kenniswerkers onaantrekkelijker ten opzichte van concurrerende economieën die vergelijkbare regelingen hebben.

 

Wat is het voordeel?

Uit de meest recente evaluatie blijkt dat de 30 procent-regeling ons land meer belastinggeld oplevert dan dat-ie kost. Dus waarom zou daar aan gaan sleutelen? Wat is dan het voordeel? Zeker als je bedenkt dat je er mensen met kennis en kunde mee aantrekt die in Nederland niet te vinden zijn. Veel hightech bedrijven in Nederland zijn daarvan afhankelijk.

 

Haaks op beleid

Ook uit de hoek van de Nederlandse scale-ups, het bedrijfsleven van de toekomst, hoor ik bezorgde geluiden. Net als in andere landen betalen deze beginnende bedrijven hun medewerkers vaak in aandelen omdat winst op zich laat wachten. Het is dé manier om toppers aan te trekken. Juist daarom heeft het kabinet onlangs nog een belangrijke verbetering van de aandelenoptieregeling voorgesteld. Versobering van de 30-procentsregeling staat dus haaks op het beleid om talent voor start- en scale-ups aan te trekken en te behouden. Hoe kunnen zij nog innovatief talent aantrekken in de huidige krappe arbeidsmarkt?

 

Aanslag vestigingsklimaat

Juist nu talent schaars is en de arbeidsmarkt krap, is het opnieuw inperken van deze regeling een volgende aanslag op het vestigingsklimaat. Dat straalt uit dat Nederland niet open for business is en dat is een verkeerd signaal. Hopelijk beseft de politiek dat nog op tijd want het versoberen van de regeling is penny wise, pound foolish.

 

Dirk Jan Sinke, beleidssecretaris belastingen