Ouderschapsverlof: niet alleen laten betalen door werkgevers

02-11-2020

Partners die daadwerkelijk meer gaan zorgen, moeders die actiever blijven op de arbeidsmarkt en natuurlijk jonge kinderen die profiteren van de goede zorgen van beide ouders. Zie daar de uitgangspunten waaraan een goede verlofregeling in het eerste levensjaar moet voldoen. Een verlofregeling die substantieel genoeg is om impact te hebben, maar tegelijkertijd niet eenzijdig de werkgever belast en tot nog meer rompslomp leidt.

 

Aanvullend verlof

In Nederland heeft het kabinet dit jaar al het volledig betaald (door de werkgever) partnerverlof verlengd van twee naar vijf dagen. Daarnaast komt per 1 juli 2020 de mogelijkheid om vijf weken aanvullend verlof op te nemen met doorbetaling van 70 procent van het salaris. Dit wordt door het UWV betaald en gefinancierd uit de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds).

 

Ouderschapsverlof

Daar komt nu nog bij als onderdeel van het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof, waar nog over gestemd moet worden, dat ouders vanaf 2 augustus 2022 recht krijgen op 9 weken ouderschapsverlof tegen 50 procent loon (tot maximum dagloon), op te nemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. De kosten daarvan worden dan voor twee derde betaald door werkgevers (uit de Aof-premie) en voor een derde uit de zogenoemde IACK. Aanleiding voor het wetsvoorstel is de implementatie van een Europese richtlijn.

 

Stapeling van verlofregelingen

Helaas doet dit voorstel niets aan de versnippering van de verschillende verlofregelingen en de wijze van financiering. Door de stapeling van regelingen blijft het een lappendeken. Regelingen zijn bovendien verschillend qua voorwaarden en financiering en in de praktijk is het stelsel buitengewoon complex. Ook leidt het weer eens tot een flinke lastenverzwaring voor werkgevers, terwijl het hier gaat om een maatschappelijk belang met maatschappelijke baten. 

 

Eén ouderschapsverlofregeling

Dus kabinet, sla een ander pad in en integreer een aantal regelingen in één ouderschapsverlofregeling, verbeter in eerste instantie de verlofmogelijkheden voor partners, met als vervolgstap ook die voor vrouwen, en neem ook financieel verantwoordelijkheid. Eén regeling ouderschapsverlof van 26 weken, waarvan maximaal 6 weken gefinancierd, vanuit algemene middelen.

 

Lisa Kuijs

Beleidssecretaris sociale zaken