Overgangsregeling hard nodig om klappen Brexit op te vangen

16-06-2017

Wat de uitslag van de Britse verkiezingen precies betekent voor de Brexit-onderhandelingen met Brussel: we weten het niet. Maar één ding is zeker: voor ondernemers is de noodzaak om snel een overgangsakkoord te sluiten alleen maar groter geworden.

 

Handelsrelatie na Brexit

Vorige week werd in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over de Brexit en de belangen van Nederland. Duidelijk moet zijn dat we niet kunnen verwachten dat er in maart 2019 een volledig nieuw vrijhandelsakkoord ligt tussen de EU en het VK. De tijd is eenvoudigweg te kort om zowel een overeenkomst te bereiken over een ordentelijke exit als een overeenkomst die de toekomstige handelsrelatie vastlegt.

 

Zonder akkoord: basale WTO-regels

Om ondernemers zekerheid te geven, moet er daarom zo snel mogelijk een overgangsakkoord komen. Zonder zo'n akkoord vinden de economische relaties tussen de EU en het VK na 2019 plaats op basis van de basale WTO-regels. Dat zou onder meer een exponentiële toename aan douaneprocedures betekenen en hoge tarieven voor producten als auto's, voedingsmiddelen, graan en vlees. Ook hebben Nederlandse vissers dan geen toegang meer tot Britse wateren, komen octrooigemachtigden in de problemen, verliezen transporteurs het recht op binnenlands vervoer in elkaars regio, vervallen de landingsrechten van vliegtuigmaatschappijen en wordt dataverkeer belemmerd omdat er geen onderlinge afspraken bestaan over privacybescherming. Dit scenario moeten we absoluut vermijden.

 

Exit-akkoord

Zodra er een billijk exit-akkoord is, inclusief eindafrekening en afspraken over de status van personen en goederen die over en weer in de EU en het VK aanwezig zijn, kunnen de onderhandelingen worden gestart over een wederzijds profijtelijke toekomstige relatie. De tijd die nodig is om te komen tot dat toekomstakkoord moet zo worden overbrugd dat de bestaande situatie grotendeels van kracht blijft. Inclusief douane-unie, interne markt, rechten en plichten voor het meerjarig financieel kader en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Dát moet in het overgangsakkoord worden geregeld.

 

Verbeter vestigingsklimaat

Ondertussen moet Nederland topprioriteit maken van het versterken van het vestigingsklimaat. Door de Brexit zijn er immers veel bedrijven, zowel in als buiten het VK, die opnieuw de afweging maken waar zij gevestigd willen zijn. Het Nederlands vestigingsklimaat moet voldoende aantrekkelijk en concurrerend zijn om deze bedrijven te doen besluiten zich hier te vestigen.

 

Jeroen Lammers

Directeur Economische Zaken