Ruimte voor werk is (ook) hard nodig

09-11-2023

Ruimtelijke ordening is weer een zaak van het Rijk. Dat is mooi, want er is heel wat ordening nodig in de schaarse ruimte die we hebben. Met het oog op het woningtekort vinden we het inmiddels weer heel normaal dat er nationale doelen zijn: 100.000 nieuwe woningen per jaar, oplopend tot een miljoen in 2030. Met provincies en gemeenten worden woondeals gesloten om dat te realiseren. Dat is mooi. Maar waar blijven de werkdeals? Want niet alleen wonen vraagt om ruimte; dat doen werken en de economie net zo goed. Al is het maar omdat de mensen die in die nieuwe woningen gaan wonen, ook werk nodig zullen hebben. Voor niks gaat immers de zon op. Woningen en bedrijven zijn niet elkaars vijanden in de strijd om de ruimte. Ze hebben elkaar nodig.

 

Bedrijventerreinen zijn fundament onder brede welvaart

Voldoende ruimte voor werk en economie is een belangrijk fundament onder onze brede welvaart. Bedrijventerreinen bieden 30 procent van alle werkgelegenheid in ons land, en 40 procent van ons nationaal inkomen wordt er verdiend. Daarom is het goed dat het kabinet nu duidelijk heeft gemaakt dat er meer ruimte voor bedrijven nodig is om duurzaam en circulair te worden. In het Nationaal Programma Ruimte voor Economie wordt een heel helder doel gesteld: in 2050 zal circa 3 procent van ons land nodig zijn voor economie, werk en ondernemers. De komende jaren is meer betaalbare ruimte nodig voor werk- en maaklocaties, voor de energietransitie en voor de circulaire economie. Economische activiteiten nemen nu 2,6 procent van het oppervlakte van Nederland in beslag.

 

Helpen met verduurzamen

We moeten ook snel aan de slag, want er is tot 2030 een tekort van zeker 7.000 hectare aan bedrijventerreinen. Hier ligt een belangrijke taak voor provincies en gemeenten in de planning. Overheden kunnen bedrijven ook ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijventerreinen Daar kunnen we als overheden en bedrijfsleven toch (ook) een deal van maken? Wij pakken dit graag op met het nieuwe kabinet!  

 

Rik Enequist

Beleidssecretaris ruimtelijke ordening