Samen schouders onder Tata Steel

08-09-2021

De gezondheidsrisico’s voor omwonenden maken de problematiek rond Tata Steel urgent, zo benadrukt het recente RIVM-rapport. Dit moet met spoed worden aangepakt. Ook de wereldwijde klimaatcrisis kan niet wachten op een oplossing.

 

Race naar duurzaamheid

De Nederlandse industrie heeft haar plannen klaar om snel duurzaam te worden. Laten we als bedrijfsleven en overheid samen zorgen dat we dat doen. Want de race tussen landen die willen dat hun industrie het eerste duurzaam wordt, is gestart. Het gaat om veel werkgelegenheid én de mogelijkheid voor komende generaties om op een gezonde en duurzame manier in hun welvaart te voorzien. Het land dat het eerst is neemt een voorsprong. Wie te laat is verliest.

 

Met sluiting slechter af

Onze basisindustrie levert haar producten over de hele wereld. Juist door snel te verduurzamen kan Nederland een force for good zijn in de oplossing van het klimaatvraagstuk. Dan zijn we als land echt goed bezig.  Andersom: met sluiting van Tata Steel spannen we het paard achter de wagen. Het zou betekenen dat viezere staalfabrieken elders door draaien en zelfs meer gaan produceren. IJmuiden is één van de efficiëntste staalfabrieken volgens de WorldSteel-benchmark. In de coronacrisis hebben we bovendien allemaal met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om niet afhankelijk te zijn van de rest van de wereld, en een eigen basisindustrie in huis te hebben én te houden als Nederland en Europa.

 

Economisch ecosysteem

Grote spelers als Tata Steel zijn bovendien het kloppend hart van ‘ecosystemen’ met mkb-bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen die mensen opleiden, werk verschaffen en baanbrekend onderzoek verrichten. Denk aan de samenwerking van Tata Steel met de universiteiten in Delft, Twente en Amsterdam of met het hbo en mbo in Noord-Holland. Of denk aan de vele (lokale) toeleveranciers, de middenstand en ingenieursbureaus waarmee wordt samengewerkt. In die waardeketens mogen geen gaten vallen. Redenen genoeg om alles uit de kast te halen om ervoor te zorgen dat de verduurzaming hier in Nederland plaatsvindt, in plaats van bedrijven schrik aanjagen dat je hier de deuren zomaar zou moeten sluiten.

 

Samen vergroenen

Dat Tata Steel samen met de overheid en maatschappelijke partners, zoals vakbonden, onderzoekt wat de snelste en beste route naar duurzaamheid is, juichen wij meer dan toe. Niet de loopgraven betrekken maar dialoog leidt tot het voortvarend vinden van oplossingen. Laten we samen zorgen dat Nederland de leiding neemt in de vergroening van de industrie in plaats van te filosoferen over sluiting van een fabriek die kans biedt op een schone en groene toekomst.

 

Ingrid Thijssen

Voorzitter VNO-NCW

 

Column zoals verschenen in het FD op 4 september.

De Tweede Kamer vergadert op 9 september over de toekomst van Tata Steel.