Schuldenberg ondernemers loopt op: kabinet, kom in actie!

21-05-2021

Over de snel groeiende schuldenberg bij ondernemers maak ik me al enige tijd zorgen. De ernst van de problematiek begint nu ook bij andere organisaties door te dringen. Onlangs hebben maar liefst 32 Noord-Hollandse gemeenten een open brandbrief aan het kabinet gestuurd. Daarin signaleren zij dat te veel ondernemers zich diep in de schulden steken omdat zij niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling en TVL.

 

Sta ondernemers met schulden bij

Zelfs als ondernemers alle financiële tegemoetkomingen zonder problemen ontvangen, teren zij in op hun eigen vermogen. Het is een groot misverstand dat zij alle kosten vergoed krijgen. Sommigen hebben inmiddels hun pensioen aangesproken of verkopen zelfs hun huis. De totale belastingschuld van bedrijven in Nederland bedraagt al ruim 17 miljard euro.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om ondernemers met schulden bij te staan. Dat twee derde deze verantwoordelijkheid nog niet goed invult, vind ik onbegrijpelijk. Zij kunnen ondernemers actief opzoeken, een luisterend oor bieden en helpen met financiële noodvoorzieningen, zoals het besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. 

 

Bied perspectief met afbetalingsregeling

Maar belangrijker dan de gemeentelijke hulpverlening, is dat het (demissionair) kabinet zijn verantwoordelijkheid pakt. Bied ondernemers perspectief door te zorgen voor een lange afbetalingsregeling van minimaal tien jaar voor alle nationale én lokale belastingschulden. Sta garant voor bedrijven die voor de coronacrisis nog gezond waren, zodat banken en investeerders toch leningen verstrekken. Verleng de periode met de steunpakketten voor specifieke sectoren en zorg voor een ruimhartige uitvoering op maat. En doe één ding zeker niet: de rekening van de crisis bij ondernemers neerleggen.

 

Alle energie op goed herstelplan 

Dus wil ik een oproep doen aan het kabinet: stop met het politiek gekrakeel en kom in actie! Richt alle energie op een gedegen herstelplan, inclusief een oplossing voor de schuldenproblematiek. En graag vóór de zomer, want we hebben geen tijd te verliezen. Juist nú is het tijd om te regeren.

 

 

Audrey Keukens

voorzitter VNO-NCW West