Sociale ondernemingen aparte status? Onderscheid is niet nodig

12-11-2018

Veel ondernemers willen en kunnen met hun bedrijven de wereld veranderen. Zelfs verbeteren. Neem Auping, dat bedden en matrassen volledig circulair wil produceren. Of de Rabobank, die met het project Rabo Inclusief werkplekken creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. En iedereen kent de missie van Tony Chocolonely – 100% slaafvrije chocolade. 

 

Maatschappelijke impact

Er zijn ondernemers die maatschappelijke impact voorop stellen, en daarna pas naar winstgevendheid kijken. Deze ondernemers hebben vaak innovatieve ideeën die wezenlijk bijdragen, maar niet direct in harde munt zijn om te zetten. Het kenmerkt de oplossingsgerichtheid van veel ondernemers, die bij uitstek in staat zijn om maatschappelijke problemen op te lossen. Maar dit kan niet ten koste gaan van de continuïteit van de onderneming.

 

Sociale ondernemingen: status aparte?

Moeten ondernemers die zich alleen en vooral bezig houden met een maatschappelijke missie, de zogenoemde sociale ondernemingen, daarom een aparte rechtsvorm krijgen? De ChristenUnie vindt van wel. Met zo'n rechtsvorm zouden deze ondernemers bijvoorbeeld makkelijker toegang tot financiering kunnen krijgen of eerder aanbestedingen winnen.

 

Core business van elke ondernemer

Ikzelf denk niet dat dit iets oplost. De SER schrijft hierover dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de core business van élke onderneming hoort. Daar past geen bijzonder stempel voor een bepaalde groep ondernemers bij. Ook kampen álle ondernemers met dezelfde issues waar het gaat om financiering, aanbesteden en samenwerken. Dus waarom onderscheid maken? De SER omschrijft het treffend: 'Het doel moet niet zijn het creëren en vergroten van een aparte sector van sociale ondernemingen, maar het vergroten van de positieve maatschappelijke baten.'

 

Beter ondernemersklimaat

Overigens zijn er al veel (maatschappelijke) initiatieven die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat voor ondernemen met een maatschappelijke missie, denk bijvoorbeeld aan het Social Impact Fonds van ABN AMRO en andere crowdfundingprojecten. En via aanbestedingseisen kunnen overheden sturen op sociale en duurzame meerwaarde. Het zou dan ook beter zijn om ondernemerschap in al zijn verschijningsvormen te stimuleren, en de problemen sámen op te lossen. Dat maakt pas echt verschil. 

 

Mariet Feenstra
Beleidssecretaris Mededinging