'Werk samen met innovatief bedrijfsleven'

31-08-2022

In tijden van crisis moet je elkaar opzoeken en versterken. Niet alleen vanaf de zijlijn een ‘anti-stem’ laten horen. Ik ben dan ook erg voor verbinding en het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Helaas zie ik dat het in Den Haag en de regio de laatste tijd veel meer tegen elkaar is, in plaats van met elkaar. Neem nou het stikstofdossier, waar een haast onmogelijke opgave is neergelegd bij provincies, boeren en ondernemers. Het lijkt niet goed doordacht en er is onvoldoende oog voor de praktische gevolgen.

 

Gebruik innovatief bedrijfsleven

Om maar te zwijgen van dossiers zoals de netcongestie en energiearmoede. Ook hier lijkt de realiteitszin compleet uit het oog verloren te zijn en zijn nieuwe aansluitingen niet meer mogelijk. Ik mis vooral de constructieve dialoog, want ik weet dat ondernemers écht wel mee willen zoeken naar oplossingen. Maak gebruik van het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven.

 

Samenwerken vergt vertrouwen

Samen optrekken werkt, want als LWV zitten we met Ondernemend Venlo in een project rond duurzame bedrijventerreinen. We kijken daar onder meer naar slim energieverbruik. Op dit soort resultaten moeten we verder bouwen, maar dat vergt wel wederzijds vertrouwen. En dat is brozer dan ooit.

Laatst sprak ik een ambtenaar over zijn rol in de regionale economische dossiers. Hierbij wees ik hem erop dat de Engelse term voor zijn functie civil servant was. Vrij vertaald; ten dienste van de maatschappij en niet andersom. Maar ook dat vergt vertrouwen, in ondernemers, in de overheid en de mensen die het samen moeten doen.

 

Achterban vol innovatievermogen

We moeten diepgaander samenwerken. Als werkgeversvereniging kunnen we daar ook een rol in vervullen. We vertegenwoordigen namelijk een sterke en brede achterban vol innovatievermogen. Kijk maar eens naar alle vernieuwingen die de Brightlands Campus in Geleen oplevert.

Werkgevers moeten verantwoordelijkheid nemen en met overheden op zoek gaan naar oplossingen. Bespreek met elkaar wat het nut en de noodzaak van maatregelen is. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

 

 

Ron Coenen

voorzitter LWV