Columns

Edward Feitsma
17-07-2024

Is het echt nodig dat de Tweede Kamer jaarlijks getrakteerd wordt op drie verschillende risicorapportages?

22-04-2024

Als we witwassen kunnen tegengaan, brengt dat criminaliteit een forse klap toe. De overheid moet daar de regie meer in handen nemen.

10-04-2024

Cybercrime is inmiddels een ware plaag voor het bedrijfsleven. Dit vraagt om actie van politie, justitie, politiek en bedrijfsleven.

05-04-2024

Het groeifonds, drie jaar geleden gepresenteerd als het magnum opus van innovatie en duurzame economische groei, dreigt zijn laatste noten te spelen.

28-03-2024

Nederland heeft veel kennis en een goed systeem van recycling. Toch luidt een aantal koplopers van de circulaire economie nu de noodklok.

27-03-2024

Nieuwe woningen bouwen is belangrijk. Blijven we dan wel genoeg oog houden voor bedrijventerreinen, die óók ruimte nodig hebben?

21-03-2024

Met Operatie Beethoven wil het kabinet ASML voor Nederland behouden, en dat is goed: er zit muziek in innovatiebeleid.

21-03-2024

Brainport, de technologieregio in Eindhoven, is een succesverhaal. Het biedt twee lessen om Nederland welvarend te houden.

08-03-2024

Agressie en geweld in winkels, cafés en het OV neemt toe. Ondernemers en overheid moeten hier samen tegenop trekken.

04-03-2024

Europa kan meer profiteren van veredelingsmethodes zoals CRISPR-Cas. Verminder de administratieve lasten en geef innovatie de ruimte.

23-02-2024

Om ontwikkelingslanden dezelfde welvaartsgroei te bieden als de Chinezen de afgelopen decennia hebben doorgemaakt, is eerlijke handel en een gelijk speelveld nodig. Met een sterke WTO én een geschillencommissie die naar behoren functioneert. Dat moet de Nederlandse inzet zijn voor WTO-top in Abu Dhabi volgende week.

31-01-2024

Gaat het over bestaanszekerheid, dan gaat het al snel uitsluitend over hoger minimumloon. Dat is te simpel voor deze complexe kwestie.

30-01-2024

Ondernemers willen bijdragen aan duurzamer vervoer. Zolang dat haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. En dat kan beter.

30-01-2024

De internationale dimensie is onmisbaar in het debat over bestaanszekerheid in Nederland. We kunnen het ons niet veroorloven om in een geïsoleerde positie terecht te komen. Daarom moeten we investeren in handel en internationale samenwerking.

26-01-2024

De afgelopen verkiezingen resulteerden in veel proteststemmen. Maar klagen helpt niet. Kom zelf met oplossingen, betoogt Sieger Dijkstra

16-01-2024

Vandaag debatteert de Kamer over hoe we de instroom van internationale studenten kunnen beheersen. Tim Zandbergen heeft wel een idee hoe.

16-01-2024

Het nieuwe kabinet moet circulaire economie hoog op de politieke agenda zetten, want circulair is de toekomst.