Q&A horeca, toerisme, evenementen, cultuur en sport: vragen en antwoorden voor ondernemers

De coronamaatregelen van het kabinet hebben grote consequenties voor ondernemers in de horeca, cultuursector, sport en het toerisme. Er leven veel vragen bij ondernemers over de precieze uitwerking van deze maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Bekijk hier de informatie van de rijksoverheid over horeca. En hier de informatie van de rijksoverheid over evenementen.

 

Welke regels gelden er nu voor de horeca?

Met ingang van 19 december is alle horeca gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk. Personen die eten komen afhalen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. De afhaaltijd moet zo kort mogelijk zijn en het eten en drinken moet ergens anders worden genuttigd. 

 

Geldt er een wettelijke bezettingsgraad voor logementen?

Ja. De beheerder van een plaats waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden (hotels, pensions, camping, appartementen e.d.) aan personen die niet zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres van de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, biedt geen verblijf aan, aan meer dan twee personen van dertien jaar en ouder per verblijfplaats, tenzij het gaat om personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, onder a, van de wet (personen die wonen op hetzelfde adres; opsporingsambtenaren, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, mantelzorger of geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting, politie, brandweer, krijgsmacht of in de kinderopvang of die eerste hulp biedt. Bij een levensbedreigende situatie, een en ander voor zover de veilige afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden; persoon met een handicap en diens begeleider, kinderen tot en met 12 jaar en diens begeleider; een en ander voor zover de veilige afstand van 1,5 meter buiten de woning niet kan worden aangehouden).

    

Welke regels gelden er nu voor de organisatie van evenementen?

Er geldt vanaf zondag 19 december een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn uitgezonderd. Kerstmarkten zijn niet toegestaan.

 

Wat valt precies onder evenementen?

Onder evenementen geldt elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest (niet in een woning oid), wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

 

Wat zijn de regels voor culturele instellingen zoals musea, theaters, bioscopen en concertzalen?

Met ingang van 19 december zijn bioscopen, musea, theaters en concertzalen gesloten. Dit geldt ook voor dierenparken en pretparken.

 

Geldt er een andere capaciteitsnorm voor kinderen of gezinsleden die geen 1,5 meter afstand hoeven te houden?

Nee, de capaciteitsnorm geldt voor de locatie en op deze norm is geen uitzondering voor kinderen of andere personen die onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. De maximale capaciteitsnorm staat dus vooraf al vast, onafhankelijk van wie de bezoekers zijn.

 

Komt er aanvullende steun voor getroffen sectoren?

Er komt financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. Zoals de horeca en de detailhandel. Dat betekent dat deze ondernemers voor dit kwartaal op hetzelfde pakket kunnen rekenen als in het derde kwartaal. Dat wil zeggen: 100 procent TVL, 85 procent NOW en belastinguitstel. Ook voor het eerste kwartaal van 2022 gelden steunmaatregelen.

 

Wat zijn op dit moment de regels rond sport?

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

  • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie, voor professionele sporters en voor afhaal bij sportkantines. 
  • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. 
  • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
  • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
  • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
  • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
  • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten. En in binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Lees hier alle coronaregels als het gaat om sport

 

Mogen toeristen uit het buitenland naar Nederland komen?

Afhankelijk van uit welk land men komt, is reizen vanuit het buitenland mogelijk. Lees hier welke regels gelden voor het reizen naar Nederland vanuit het buitenland.