ECHO nr. 25: Voorafgaand markttoezicht aluminiumproducten uit alle landen

26-04-2018

EU heeft voorafgaand markttoezicht ingesteld op importen van aluminiumproducten uit alle landen.

Toelichting: Voorafgaand markttoezicht heeft als doel om actuele informatie te verzamelen over de ontwikkelingen van de importen in deze goederen. Het heeft geen effect op de invoerrechten die u moet betalen. Het toezicht betekent dat de betroffen producten pas in de Unie in het vrije verkeer kunnen worden gebracht nadat daarvoor een toezicht document is overgelegd dat door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat is afgegeven. Dit document is vereist voor aangiftes voor het vrije verkeer vanaf 12 mei 2018. Het toezicht document kan worden aangevraagd bij de CDIU. Het aanvraagformulier wordt op korte termijn beschikbaar via de link: belastingdienst/programma's en formulieren.

De regeling geldt voor de invoer van producten waarvan het nettogewicht 2 500 kg overschrijdt. Producten van oorsprong uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn vrijgesteld. Er geldt sinds 2016 reeds voorafgaand markttoezicht van producten van ijzer en staal.

 

Tarief codes: 6701, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616.99.

  

Handige links

 

Vragen

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die, of door de Europese Unie, of door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.