ECHO nr. 28: Mogelijke extra invoerheffingen op bepaalde producten uit de VS

17-05-2018

In echobericht 17 (20 maart 2018) bent u nader geïnformeerd over de lijst die de Europese Commissie heeft opgesteld met producten van oorsprong uit de Verenigde Staten. Dit betreft de producten waarop de EU mogelijk extra heffingen wil innen in reactie op de recente maatregelen van de VS op staal en aluminium, wanneer de EU daarvan niet wordt uitgezonderd. Het gaat om zogenaamde rebalancerende maatregelen. Na consultatie met het bedrijfsleven, lidstaten en belanghebbenden, is de definitieve lijst met goederen op 17 mei 2018 gepubliceerd:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0724&from=NL

 

De publicatie van deze lijst betekent niet dat de tarieven op deze goederen nu al zullen stijgen. De lijst wordt eerst genotificeerd bij de Wereldhandelsorganisatie. Daarna geldt een overgangstermijn van 30 dagen. Vanaf 20 juni 2018 kan de EU de tarieven op deze lijst goederen verhogen. Daarvoor moet de EU nog een extra besluit nemen. U wordt hierover nader geïnformeerd.

 

Meer informatie:

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via mail: dgbeb-antidumping@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.